Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürBTSO İlk250 Firma Araştırması Sonuçları Açıklandı


Bursa ekonomisine ışık tutan en önemli saha araştırmalarından biri olan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ sonuçlarını açıklayacağımız toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz.

1997 yılından bu yana sürdürdüğümüz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz araştırmamız, önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da Bursalı firmalarımızın performansını ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisi için de önemli bulgular sunmaktadır.  

Bu yıl ilk kez tamamen elektronik ortamda ilçelerimizi de dâhil ederek gerçekleştirdiğimiz araştırmayı, 1000’den fazla firmamızın beyanları doğrultusunda hazırladık.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 2. kenti konumunda bulunan Bursa, dünyadaki gelişmelerden de diğer şehirlere göre çok daha fazla etkilenmektedir.

Bu nedenle sizlerle öncelikle dünya ve Türkiye ekonomisinde 2014 yılında yaşanan gelişmeleri ve özellikle Bursa firmalarının sonuçları üzerinde etkili olan eğilimleri paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 2008 yılının son çeyreğinden itibaren zor bir dönemin başladığı dünya ekonomisinde özellikle komşu ülkelerimizde yaşanan beklenmedik jeopolitik gelişmeler, büyüme ve ticaret performanslarını olumsuz yönde etkiledi.

Dünya ekonomisi 2014 yılında yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyürken, dünya ticaretindeki büyüme hızı ise binde 9’da kaldı.

2014 yılı diğer taraftan gelişmiş ülkelerde kalıcı büyümenin başladığı, Avrupa Birliği ekonomisinin de yeniden büyüme ivmesi yakaladığı bir yıl oldu.

Bütün bu gelişmelerin ışığında Türkiye ekonomisi, yüzde 2,9 oranında büyümüş, ihracatımız yüzde 3,8 artmış, işsizlik oranımız ise yüzde 9,9’a yükselmiştir.

Ülkemizin sanayi, ticaret ve ihracat merkezi Bursa ise 2014 yılında Türkiye’nin büyüme performansıyla aynı doğrultuda bir performans sergiledi. (%2,8)

İhracatta ise %0,8’lik bir düşüş yaşadık.

Buna karşın önceki yıl %6,6 olan işsizlik oranımız %6,2’ya kadar geriledi.

Böylece Bursa, işsizlik oranı ile hem türkiye hem de avrupa birliği ortalamasından çok daha iyi bir performans ortaya koydu. 

Bu noktada kentimizde işsizliğin sorun olmadığını ancak nitelikli çalışana olan ihtiyacımızın sürdüğünü ifade etmek istiyorum.

2014 yılında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve gelişmiş ekonomilerde toparlanma süreci firmalarımızı olumlu yönde etkilerken, önemli pazarlarımızda yaşanan jeopolitik gelişmeler ise olumsuz bir tablo oluşturdu.

Bursa’daki 250 büyük firmamızın 2014 yılında dönem karları, üretimden satışları, ciro ve katma değerleri reel olarak büyüdü.

250 büyük firmamızın istihdamındaki artış sınırlı olurken, ihracatı ise geriledi.

2014 yılında oluşan mali koşullar ile döviz kurlarındaki artışın yanı sıra finansman maliyetlerindeki gerileme, firmalarımızın kar performanslarına olumlu yönde yansıdı.

Mali risklerini önceki yıllara göre çok daha iyi yöneten firmalarımızın, özellikle kambiyo gelirlerinin de artmasıyla dönem karları 2013 yılına göre %39 yükselmiştir.

Yüksek katma değerli üretime geçiş yolunda 250 büyük firmamızın 2014 yılında göstermiş oldukları performans da Bursa ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bursa’nın en büyük 250 firması, katma değerde 2013 yılına göre %15’e yakın bir artış kaydetmiştir.

Sektörlerimizin katma değer paylarında ise liderliği otomotiv endüstrimiz üstlenmektedir.

Otomotiv sektörü yüzde 36’lık katma değer payı ile bu alanda ilk sırada yer alsa da sektörde ortaya çıkan riskler, kentimizde sektör çeşitliliğini ve sanayimizdeki dönüşümü gerçekleştirmek adına yaptığımız çalışmaların önemini ortaya koymaktadır.

Katma değerli üretimde otomotiv endüstrisini, tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz ile gıda ve makine sektörlerimiz takip etmektedir.

250 büyük firma içerisinde perakende ve tekstil sektörlerimizde firma sayısı artarken, otomotiv ve enerji sektörlerimizdeki firma sayılarının azaldığını görüyoruz.

250 büyük firma içerisinde kar eden firma sayımız 210’dan 220’ye çıkarken, bu firmalarımızın toplam karları ise 3,8 milyar tl’ye ulaştı.     

Firmalarımızın ciroları iç ve dış pazarlardaki yavaşlamaya rağmen reel olarak büyüdü.

En yüksek ciro ve kar artışı kimya sektöründe yaşanırken, en yüksek karlılık turizm sektörümüzde gerçekleşti.

250 büyük firma araştırmamızda ciro büyüklüğüne göre bursa’da ilk 10’a giren firmalarımız sırasıyla; Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Borçelik, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Türk Prysmian, Özdilek, Asil Çelik ve Componenta oldu.

Oyak Renault, Tofaş ve Bosch ihracatta, üretimden satışlarda ve katma değerde de ilk 3 sırayı paylaşan firmalarımız oldu.

Dönem karı sıralamasında ise Tofaş ilk sırada yer alırken, onu Oyak Renault ve Korteks takip etti.

Firmalarımızın net aktiflerine göre sıralamasında da yine Tofaş birinci olurken, Zorlu Enerji ve Bosch da ikinci ve üçüncü sırada yer alan firmalarımız oldu.

2014 yılında Bursa’da en fazla istihdam sağlayan firmalarımız ise sırasıyla Bosch, Tofaş ve Oyak Renault oldu.

Bursa’da öz sermayesine göre ilk 3 sırada ise Tofaş ve Oyak Renault’u Gemlik Gübre takip ediyor.

250 büyük firma araştırmamız içerisinde ilk 10 firmanın temel göstergelerde aldıkları paylar da önemli bir veri oluşturmaktadır.

Buna göre ilk 10 büyük firmanın cirolarının 250 toplam cirosu içindeki payı 2013 yılında yüzde 44,4 iken 2014 yılında yüzde 42,4 oldu.

Bu firmaların ihracat içindeki payları yüzde 66,7’den yüzde 64,2’ye inerken, istihdam payları da yüzde 24,8’den yüzde 25,4’e yükseldi.

Son üç yıldır ilk 250 içine giren firma sayısı artmaktadır.

2014 yılında 250 büyük firma listesine toplam 38 firma yeni girdi.

250 listesine yeni giren firmalar arasında ise başı  10 firma ile tekstil ve hazır giyim sektörü çekti. 

Tüm firmalarımızı kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine sağlamış oldukları katkılardan ötürü kutluyor, başarılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak artmasını diliyorum.

2014 yılının sonuçları, son iki yıldır BTSO olarak uygulamaya başladığımız projelerin firma performanslarını olumlu yönde etkilemeye başladığını da ortaya koymaktadır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak hayata geçirdiğimiz projelerle sektör çeşitliliğini sağlamak ve sanayimizdeki dönüşümü gerçekleştirerek ulusal kalkınma hedeflerimize liderlik etmeyi amaçlıyoruz.

Bursa’mızın otomotiv, tekstil, makine ve metal sektörlerinde sahip olduğumuz deneyimle uzay, havacılık, savunma, rüzgâr türbinleri ve raylı sistemler gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda da bulunduğumuz coğrafyanın üretim ve teknoloji üssü olmasını hedefliyoruz.

Bu kapsamda BTSO çatısı altında hayata geçirdiğimiz kümelenmeler, Ur-Ge projeleri ve BTSO-üniversite işbirlikleri gibi faaliyetlerimiz firmalarımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandırıyor.

Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari projelerimiz ihracata dayalı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda firmalarımızın yeni ufuklar kazanmasını sağlıyor.

Firmalarımız, yurt dışı alım heyetleri ve fuar organizasyonlarında yeni pazarlarda iş bağlantıları kurma fırsatı buluyor.

BTSO Akademi projemiz ise firmalarımızın kurumsal ve teknik kapasitelerini artırıyor.

Bursa’da ilk kez hayata geçirdiğimiz ‘İnovasyon ve Tasarım Buluşmalarımız’ ile 'İnovasyon Ligi' projelerimiz kentimizde inovasyon kültürünün yayılmasını sağlarken, ‘fuarcılık’ alanında yaptığımız çalışmalar da Bursa’mıza fuar merkezi kimliği kazandırıyor.

Kentimizde katma değerli üretimi artırmaya dönük projelerimizden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgemizdir.

Sanayinin kalbinde, firmalarımızla iç içe, bünyesinde Ar-Ge, Kuluçka ve Enerji Verimliliği Merkezleri'nin bulunduğu, bilginin üretime hızla dönüştürüleceği Teknoloji Geliştirme Bölgemizin inşaat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağımızı da müjdelemek istiyorum. 

Bursa’da firmalarımızın ve sektörlerimizin rekabet gücünü ve performanslarını artırmak amacıyla gündeme taşıdığımız ve hükümet nezdinde takip ettiğimiz birçok konunun hayata geçirilmiş olması da büyük önem taşıyor.

Özellikle Bursa’mızın da içerisinde bulunduğu 1.Bölge şehirlerinde yüksek teknolojili üretim teşvik kapsamına alınmış ve bu yöndeki destekler de genişletilmiştir. 

Ancak yüksek teknolojili faaliyetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için halen iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu öncelik ve ihtiyaçların karşılanması halinde firmalarımızın rekabet güçleri daha da artacak ve firmalarımız, kent ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle yeni kurulacak hükümetin oluşturacağı ekonomi programı ve öncelikleri büyük önem taşımaktadır.

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin gerçek gündemi nitelikli büyüme ve kalkınma olmalıdır.

Bu noktada yeni kurulacak hükümetten ve siyasi partilerimizden ülke menfaatlerini ön planda tutarak ekonomiyi öncelikli uzlaşma alanı haline getirmelerini bekliyoruz. 

Firmalarımızın performansını artık yapısal reformlar ve önlemler belirleyecektir.

Sanayiye, ihracata, yüksek katma değere, yüksek teknolojiye ve yurtiçi girdi kullanımına dayalı bir ekonomi programı, iş dünyası olarak en önemli beklentilerimiz arasındadır.

Bursa ekonomisi için önemli bir veri seti olan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ BTSO Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızda önceliklerimizi şekillendirmektedir.

Kent ve ülke ekonomisi için üreten, istihdam yaratan, yüksek derecede katma değer sağlayan firmalarımızı geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ekonomiye değer katanlar töreninde ödüllendireceğimizi de ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bu yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Oda’mızın 126. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının engin vizyonuyla kurulan odamız, 35 bin üyesiyle bugün Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olma ayrıcalığını taşıyor.

Firmalarımızın büyüyüp güçlenmesinde ve Bursa’mızın kalkınma hedeflerinin liderliğini üstlenmesinde odamızın büyük payı bulunmaktadır.

Odamızın bugünkü seçkin konumuna yükselmesinde emek harcamış başkanlarımızdan yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komitelerimizden çalışanlarımıza ve üyelerimize tüm dostlarımıza şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

Köklü mazimizden aldığımız ilham bizden sonraki nesillere de bugünkünden çok daha güçlü bir Bursa bırakma sorumluluğu yüklemiştir.

Bu sorumluluğu yerine getirmek adına küresel koşullara ve rekabet gücünü zorlayan tüm şartlara rağmen üstün gayret göstererek firmasını, kentini ve ülkesini büyüten iş dünyası temsilcilerimizi de ayrıca kutluyorum. 

İlk250.org.tr uzantılı internet adresinden de yayınladığımız ‘Bursa İlk 250 Firma Araştırması’nın tüm taraflar için faydalı olmasını dilerken, verilerin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sizlere de toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.


Başkanın Konuşmaları

31.03.2020 - Koronavirüs ile Mücadelede Üyelerimizin Yanındayız / BTSO
25.02.2020 - Faiz İndirimleri İş Dünyamıza Umut Veriyor / BTSO
22.10.2019 - Yenilikçi ve Rekabetçi Bir Üretim Anlayışını Sürdürülebilir Kılmalıyız / BTSO
24.09.2019 - Yatırım ve Üretim Hedeflerimizden Vazgeçmeyeceğiz / BTSO
24.09.2019 - Toplumların Gerçek Kılavuzları Kültürel ve Tarihsel Miraslarıdır / BTSO
24.05.2019 - Eğitime Yapılan Yatırım Geleceğe Yatırımdır / BTSO
14.05.2019 - İleri Teknoloji Yatırımları Konusunda Yeni Bir Atılım İçindeyiz / BTSO
29.04.2019 - Kentimize Bölgemize ve Ülkemize Değer Katmaya Devam Edeceğiz /
26.12.2018 - "Sarsılmaz Bir İnançla Ülkemiz İçin Üretmeye Devam Edeceğiz" / BTSO
26.12.2018 - BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı /


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • BTSO Yanınızda
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  İşbiriliği Teklifleri Bülteni BTSO Geleceğin Liderlerini Destekliyor
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo TOBB Kobi Bilgi Sitesi
  AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı