BuGün: 01.10.2014
Üye Borç Sorgulama ve Ödeme

Oda Sicil No

Aidat vadeleri dönem sonları olan 30/06 ve 31/10 tarihleri olmaktadır. Süresi içinde ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa istinaden gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Aidat Borcunuzu Sanal Pos kullanarak web sayfamızdan ödeyebilirsiniz.

© 2007 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik Politikası | İletişim