Üye Borç Sorgulama ve Ödeme

Oda Sicil No


11.09.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren (Torba Yasa) 6552 Sayili Kanun’un 77. Maddesi ile 5174 Sayili Kanun’a geçici 18. Madde eklenmis olup; Bu madde ile Yasanin yürürlüğe girdiği tarihten önce (11.09.2014) ödenmesi gerektiği halde Odamiz’a ödenmemiş olan navlun hasilatından alınacak Oda payları ile aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine borç asılları esas alınarak 11.09.2014 tarihine kadar YI-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın birinci taksidi 31.12.2014 tarihine kadar kalan tutar üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte veya ödenmesi gereken toplam tutarın 31.12.2014 tarihine kadar ödenmesi hâlinde %10 oraninda indirim ile ödeme kolaylığı sağlanarak Odamız’ca tahsilat yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen Üyelerimizin; 01.12.2014 tarihine kadar Odamız Hizmet binası ve Altıparmak Ek Hizmet Binası Mali İşler Müdürlüğü’ne yazili başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız ...

Aidat vadeleri dönem sonları olan 30/06 ve 31/10 tarihleri olmaktadır. Süresi içinde ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa istinaden gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Aidat Borcunuzu Sanal Pos kullanarak web sayfamızdan ödeyebilirsiniz.
© 2007 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik Politikası | İletişim