BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ


Değerli Üyemiz;

Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınızı ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete verceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir. İlginize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Anketi Dolduranın
Adı
Soyadı
Oda Sicil No
Firma Ünvanı
Kuruluşunuzun Statüsü
Şahıs Firması
Limited Şirket
Anonim Şirket
Kollektif Şirket
Kooperatif
Kuruşunuzun Faaliyet Türü
Ticaret
Hizmet
İmalat
Turizm
Ulaştırma
Tarım Hayvancılık
Kuruluşunuzda Çalışan Personel Sayısı
(1-9)
(10-49)
(50-249)
(250-500)
(500 ve üzeri)
Firmanız ithalat yapıyor mu ?
Evet
Hayır
Firmanız ihracat yapıyor mu ?
Evet
Hayır
Odamız yönetimine ilşkin görüşlerinizi belirtiniz.
Oda üyelerini temsil etme yeterliliği ve becerisi
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Kolay ulaşılabilir olması
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Faaliyetlerinde adil ve tarafsız olması
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
İlgili merciler nezninde etkililiği
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Sektör sorunlarını çözümüyle ilgili yaptıkları girişimler
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (Çok İyi,İyi,Yeterli,Gelişim Gerekli,Yetersiz) belirtiniz.
Genel Sekreterlik
Sektörel İzl.ve Gel.Müd.
Dış Ticaret Müd.
Sanayi ve Ticaret Müd.
Oda Sicil ve Üye İlş.Müd.
Dış Ekon. İlşk. Müd. (KFA Küresel Fuar Acentesi)
Ticaret Sicil Müd.
Ar-Ge ve Projeler Müd.
Temsilcilik (Altıparmak) Birimi
Personelin davranışı
Hizmet verme süresi
Uzmanlık bilgi ve beceri
Adil ve tarafsız yapı
Problem çözebilme yeteneği
Odamız hizmet binasını fiziksel koşulları açısındasn değerlendiriniz.
Temizliği ve Düzenliliği
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Güvenlik amaçlı önlemler
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Aydınlatma ve Havalandırma Düzeyi
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Ulaşım Kolaylığı
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Araç Parkı Alanı
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Hizmet Birimlerinin Yerleşim Düzeni
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
Odamızdan ne sıklıkta hizmet alıyorsunuz ?
Haftada 1
2 Haftada Bir
Ayda 1
6 Ayda 1
Hiç
Odamız performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi Gerekir
Yetersiz
İletişim bilgilerinizi bize iletmeniz size daha çok haber ulaştırmamız için önemlidir. İletişim bilgilerinizi ne sıklıkta güncelliyorsunuz ?
Çok Sık
Sık
Her Değişiklikte bilgilendirme Yapıyorum
Oda Tarafından Sorulduğu Taktirde Bildiriyorum
Hiç Güncellemiyorum
Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.
Telefon
Faks
Dergi
Basın
Komite Çalışmaları
E-Posta
SMS
Web Sayfası
Diğer
Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz ?
Telefon
Faks
Dergi
Basın
Komite Çalışmaları
E-Posta
SMS
Web Sayfası
Diğer
Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz.
Çok Sık
Sık
Seyrek
Hiç
Haberim Olmuyor
Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıyasnız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi gerekir
Yetersiz
BTSO AKADEMİ Projesi kapsamında işletmenizin hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama ve Satış Yönetimi (Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9001, 10002, 14001, 16949, 27001, 50001, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
Diğer
Odamız yayın organı Bursa Ekonomi dergisi elinize ulaşıyor mu ?
Evet
Hayır
BTSO'nun Web sayfası içeriğini nasıl buluyorsunuz.
Çok İyi
İyi
Yeterli
Gelişmesi gerekir
Yetersiz
Odamızın geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?
Odamızın en güçlü bulduğunuz yönleri nelerdir ?
Odamızdan beklediğiniz diğer hizmetleri belirtiniz.