Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)

Mersis uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talimatı ile 18.01.2014 tarihinden itibaren Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünde kullanıma açılmıştır. 20.01.2014 tarihinden itibaren Yeni Kuruluş, merkez nakli ve şube açılış işlemleri, 19.11.2014 tarihinden itibaren de tüm tescil işlemleri MERSİS ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvurularak alınmaya başlanmıştır. Başvurular elektronik ortamda http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

MERSİS Üzerinden Şirket Kuruluş İşlemi İş Akışı

1. Aşama Öncelikle http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden Mersis Kullanıcı Kaydı oluşturulmalıdır.

Yeni kuruluş ve şube açılışları için elektronik imza zorunlu değildir. Merkez nakli işlemleri ve tescil işlemleri için güvenilir elektronik imza sertifikası zorunludur.

2. Aşama

Mersis Kullanıcı Kaydı oluşturulduktan sonra Yeni Şirket Kuruluş işlemleri üzerinden işlem süreçleri tamamlanarak (Kurucuların kimlik bilgileri ile adres bilgileri elektronik ortamda ilgili veri tabanlarından alınmaktadır. Eğer kurucuların ve yetkililerin ikamet adresleri sistemde çıkmaz ise Nüfus Müdürlüklerine başvurulmalıdır. ) anasözleşme oluşturulur. Sistem tarafından verilen talep numarası ile herhangi bir notere gidilerek anasözleşme onaylatılır.

Başvuru sırasında oluşturulan Kuruluş bildirim formları sistem üzerinden çıktı alınarak imzalatılır.

3. Aşama

Ana sözleşme onaylandıktan sonra www.btso.org.tr adresli web sayfamızın “Tescil ve Kayıt” bölümünde bulunan kuruluş evraklarıyla ve vergi numarasıyla birlikte Ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başvurunun incelemesi ve onayı ile birlikte kuruluş tescil işlemi gerçekleştirilmiş olur.

MERSİS Üzerinden Tescil İşlemi İş Akışı

1. Aşama

Öncelikle http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden Mersis Kullanıcı Kaydı oluşturulmalıdır.

Yeni kuruluş ve şube açılışları için elektronik imza zorunlu değildir. Merkez nakli işlemleri ve tescil işlemleri için güvenilir elektronik imza sertifikası zorunludur.

2. Aşama

Mersis Kullanıcı Kaydı oluşturulduktan sonra Değişiklik İşlemleri üzerinden yapılacak tescil işleminin türüne göre işlem süreçleri tamamlanarak başvuru hazırlanır ve onaya gönderilir. Onaya gönderilen işlem için sistem tarafından bir talep numarası verilir. Yapılan başvurusundan vazgeçilmek istendiğinde veya düzeltme gerektiren durumlarda Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine başvuru reddedilir.

3. Aşama

Tescil başvurusu Onaya gönderildikten sonra www.btso.org.tr adresli web sayfamızın “Tescil ve Kayıt” bölümünde ilgili tescil evrakları ile birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başvurunun incelemesi ve onayı ile birlikte tescil işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Harçlar ve ilan bedeli ödemeleri eskiden olduğu gibi vergi dairesine ve ilgili bankalara ödenmektedir.

Ayrıca MERSİS hakkında ayrıntılı her türlü bilgiyi www.btso.org.tr adresli web sayfamızın “Tescil ve Kayıt” bölümünde bulunan MERSİS klasöründen ve şirket klasörlerinin içerisinde bulunan yardım dokümanlarından ve http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresli web sayfasından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Çağrı merkezinden (444 84 82) ulaşabilirsiniz.

Hatırlatmalar

İşlemlerin sorunsuz olarak yürütülebilmesi için kullanılan internet tarayıcılarının Mozilla Firefox veya Google Chrome olması tavsiye edilmektedir.

Mersiste onaya gönderilen başvuru “ ön kontrol” adı altında sistemde görülmekte olup, Ön kontrolün anlamı Ticaret Sicile diğer tescil evrakları ile birlikte başvuru yapılabileceğidir. Ön kontrole düşen tescil başvurusu ticaret sicilin “ön incelemesi” anlamına gelmemektedir.

Anasözleşme oluşturulurken bilgilerin çift yazılmamasına dikkat edilmelidir.

Unvan kullanma izinleri mutlaka Müdürlüğümüzden alınmalı sonra Mersis programından rezerve edilmelidir.

Yapılan kuruluş başvurusundan vazgeçilmek istendiğinde veya düzeltme gerektiren durumlarda Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine başvuru reddedilir.

Başvuruyu onaya göndermeden önce karar ekle sekmesinden ilgili kararın tarih ve numarası ile kısaca konusu yazılarak karar eklenmelidir.

Birleşmeye katılan şirketlerden öncelikle devrolan için terkin başvurusu yapılmalı sonra devralan firma için birleşme dolayısıyla değişiklik sekmesinden işlem başlatılarak birleşme sözleşmesi eklenmelidir. Sermaye artırımı yapılacaksa sermaye maddesi değiştirilerek onaya gönderilmelidir.

Şirket Müdürüne veya Yönetim Kurulu Üyelerine imza yetkisi verilirken özellikle “Temsil ve İlzam” bölümü işaretlenmelidir.

Yabancı gerçek kişiler öncelikle Noter onaylı pasaport tercümeleri, ikamet adresleri (Türkiye de ikamet edenler için ikamet tezkeresi) ve vergi kimlik numaraları ile Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı tüzel kişiler, Dernekler, Vakıflar ve diğer kurum ve kuruluşlar için ise, Şirket unvanı, adresi, vergi kimlik numarası ve uyruk bilgilerini mersis@gtb.gov.tr adresine mail yoluyla ileterek sisteme kayıt yaptırılmaları sağlanmalıdır.

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)

Tescil ve Kayıt
 • Tescil ve Kayıt
 • Oda Kayıt İşlemleri
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)
 • Anonim Şirket İşlemleri
 • Limited Şirket İşlemleri
 • Kooperatifler
 • Kolektif Şirket İşlemleri
 • Komantid Şirket İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Dernekler veya Vakıf İşletmeleri
 • 2021 Yılı Burs Sonucları
  Covid 19 Genelge ve Kısıtlamalar
  Üye Memnuniyet Anketi
  BTSO Yanınızda COVID-19 İle Mücadele
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  İşbiriliği Teklifleri Bülteni BTSO Geleceğin Liderlerini Destekliyor
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo TOBB Kobi Bilgi Sitesi
  AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı