Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

7226 Sayılı Torba Yasa ile Geçici 80. Madde Kapsamında Asgari Ücret Desteği

7226 Sayılı Torba Yasa İle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 80. Madde Kapsamında Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği Nedir?

Asgari Ücret Desteği Kanun hükmünde belirtilen esaslar dâhilinde hesaplanan tutarların İşveren tarafından ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmesi ve mahsup edilen tutarın İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması şeklinde uygulanan destek türüdür.

2020 Yılı Öncesinde Kanun Kapsamına Alınan İşyerleri Asgari Ücret Desteğinden Yararlanabilecek Midir?

Evet, 2020 yılı öncesinde 5510 sayılı kanun kapsamına alınan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Bu kapsamdaki işyerleri için; 2020 yılının destekten yararlanılacak cari ayında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının günlük 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilip, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak suretiyle işverenlere destek sağlanacaktır. Ancak sağlanan destek 2019 yılının destekten yararlanılan ayında, prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen 4-a kapsamındaki sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmeyecektir.

2020 yılı öncesinde kanun kapsamına alınan işyerlerinde; bir önceki yılın destekten yararlanılacak aynı ayına ilişkin olarak sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması durumunda; bildirim yapılmış sonraki ilk ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

******6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi yürürlükte olan işyerleri için;  destek tutarı hesaplanırken, prime esas günlük kazancı 256 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

******Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde destek tutarı hesaplanırken, 2019 yılının ilgili ayında Kuruma bildirimi yapılan toplam prim ödeme gün sayısının %50’sini geçmemek üzere; 2020 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 341 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

2020 Yılında İlk Defa Kanun Kapsamına Alınan İşyerleri Asgari Ücret Desteğinden Yararlanabilecek Midir?

Evet, 2020 yılında ilk defa Kanun kapsamına alınan işyerleri de asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Bu kapsamdaki işyerleri için; bildirilen sigortalıların tümünün toplam prim ödeme sayısı toplamının günlük 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, İşveren tarafından Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilip, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak suretiyle işverenlere destek sağlanır.

2019 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında 2020 yılında ilk defa kanun kapsamına alınan işyerlerine ilişkin hükümler uygulanır.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

2020 yılı öncesinde kanun kapsamında olan işyerleri açısından; destekten yararlanılacak ilgili ayda/dönemde 4-a kapsamında bildirilen sigortalı sayısının; 2019 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde 4-a kapsamında bildirilen sigortalı sayısından az olmaması,
2020 yılı Ocak ile Aralık aylarına/dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,
Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi,
Sigortasız işçi çalıştırılmaması ve fiilen çalışmayan işçinin sigortalı olarak gösterilmemesi,
6183 sayılı yasanın 48. Maddesi gereğince tecil/taksitlendirme işlemleri devam edenler hariç olmak üzere Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir.
Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Asgari ücret desteği 2020 yılının tüm dönemleri için uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Bu kapsamda sağlanan destek/indirim tutarları takip eden ay veya aylarda ödenecek prim tutarlarından mahsup edilmektedir.
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı aranmamaktadır.
Destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlemler yapan veya 2020 Ocak ile Aralık aylarına ilişkin prime esas kazançları eksik yatırıldığı tespit edilen işyerlerinden; yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

| 02.04.2020 |

Haberler

“Tüm Gücümüzle Üyelerimizin Yanında Olmayı Sürdürüyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank BTSO Meclis ve Komite Üyeleriyle Bir Araya Geldi
BTSO Gıda Yardımlarını Sürdürüyor
Bursa Model Fabrika’dan Eğitim Alacak KOBİ’lere 70 Bin TL Destek
BUTEKOM’dan Firmalara Büyük Kolaylık
BTSO, İş Dünyasının Taleplerinin Takipçisi
BUTEKOM’dan Koronavirüs Sürecinde ‘Mükemmel’ Hizmet
Nefes Kredisi Tarihi Çarşı Esnafına ‘Can Suyu’ Oldu
“Sanayideki Çarklar Enerjideki Yüksek Maliyetlere Takılıyor”
TEKNOSAB, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmadı
BTSO Başkanı İbrahim Burkay TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kuruluna Katıldı
Bursa’daki Çalışanlar İçin Covid-19 Tanı Merkezi Kuruluyor
“Üyelerimizden Gelen Her Talebi En Hızlı Şekilde İlgili Kurumlara İletiyoruz”
BTSO 45 Bin Üyesi İçin Hayata Geçirdiği Acil Eylem Planıyla Türkiye’ye Örnek Oldu
Bursa İş Dünyasından ‘İstihdamı Koruyalım’ Çağrısı
BTSO Akademi Projesi’ni Dijital Platforma Taşıdı
BTSO, Meclis Toplantısı’nı Bir İlke İmza Atarak Video Konferansla Gerçekleştirdi
BTSO Vefa Projesi İle 10 Bin Aileye Ulaştı
BTSO İle Bursa, Medikal Malzemelerin Üretimi İçin Seferber Oldu
BTSO Koronavirüsün Ekonomik Etkilerini Analiz Etti
BTSO Koronavirüs Krizine Karşı Acil Eylem Planı Hazırladı
“100 Milyar Liralık Paket Reel Sektöre Kalkan Olacak”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’dan İş Dünyası İçin Önemli Çağrı
BASDEC Savunma ve Havacılıkta Yeni İşbirlikleri İçin İngiltere’de

Duyurular

Kapalı İşyeri Ofislerde COVID-19 İçin Alınacak Önlemler
Hızlı Erişim
 • Kayıtlı Üyeler
 • Ülke Raporları
 • Yayınlar
 • Etkinlik Takvimi
 • Üye Borç Sorgulama ve Ödeme
 • Üfe Tüfe Oranları
 • Ticaret Sicil Müd. Online Randevu Sis.
 • BTSO Yanınızda
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  İşbiriliği Teklifleri Bülteni BTSO Geleceğin Liderlerini Destekliyor
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo TOBB Kobi Bilgi Sitesi
  AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı