Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Avrupa İşletmeler Ağı

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), Avrupa işletmelerinin büyümeleri ve inovasyon yapmaları, iş ortakları bulmalarını ve finansa ulaşmalarına yardımcı olma misyonu ve büyüme odaklı KOBİ’lerin pazara inovatif ürünlerini uluslararası ölçekte sunmalarına yardımcı olma vizyonunu taşıyarak KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerini güçlendirmelerinde destek olmak ve KOBİ’lere küresel iş olanaklarına açılan bir kapı sağlamak amacıyla 2008 yılında Avrupa Birliği’nin insiyatifi olarak kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;

- KOBİ'lerin finansmana erişimleri ile kapasitelerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile), - Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi, - Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi - Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye firmalarımızın bu hedefler doğrultusunda desteklenmesi amacıyla; KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü, ABİGEM Doğu Marmara, ULUTEK A.Ş., KOU Teknopark ve DÜSİMER ile birlikte Doğu Marmara Konsorsiyumu çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında; Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, Horizon 2020, Tek Pazar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlemek; AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti sunmak; konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik işbirliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler yayınlamak; Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) hususunda danışmanlık sağlamak; KOBİ’ler arası ticari işbirliklerini arttırmak ve uluslararasılaşmayı sağlamak amacıyla, firmaların teklif ve taleplerine uygun ticari ortak edinimi; firmalar arası ikili iş görüşmeleri; AIA veri tabanında yer alan yabancı firmalara ulaşma imkanı gibi destekler sunulmaktadır.

Ayrıca ilgili konsorsiyum paydaşları teknolojik alanda KOBİ’lere Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri, firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri, teknoloji ve inovasyon transferi, teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri, Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek, teknolojik işbirliği ve proje ortağı bulma desteği sunmaktadır.

İş Birliği Çağrıları

Ayrıntılı bilgi için

http://www.een-emn.org
Katma Değerlerimiz
 • Bursa Organize Sanayi Bölgesi
 • Bursa Serbest Bölgesi
 • Bursa Uluslararası Fuar Merkezi
 • Bursa Çevre Merkezi
 • Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Eğitim Yatırımlarımız
 • Bursa Genç Girişimciler Kurulu
 • Bursa UÜ. Teknoloji Transfer Ofisi
 • Avrupa İşletmeler Ağı
 • Türkiye – AB İş Dün. Diyaloğu Hibe Prog.
 • İhracat Destek Ofisi
 • TPK Bilgi ve Dokümantasyon Ofisi
 • Yeni Nesil Araç Teknolojileri Projesi IQVET-III
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı