Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Avrupa İşletmeler AğıEkonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) odaklanan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur.

Program kapsamında bulunan Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), Yerel destek ve uluslararası hedeflerin doğrultusunda ihtiyaçları olan danışmanlığı sunarak Avrupa işletmelerinin büyümeleri ve inovasyon yapmaları, iş ortakları bulmalarını ve finansa ulaşmalarına yardımcı olma misyonu ve büyüme odaklı KOBİ’lerin pazara inovatif ürünlerini uluslararası ölçekte sunmalarına yardımcı olma vizyonunu taşıyarak KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerini güçlendirmelerinde destek olmak ve KOBİ’lere küresel iş olanaklarına açılan bir kapı sağlamak amacıyla 2008 yılında Avrupa Birliği’nin insiyatifi olarak kurulmuştur.

Bu program ile işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;

- KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
- Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
- Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere), - Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye firmalarımızın bu hedefler doğrultusunda desteklenmesi amacıyla KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Doğu Marmara Konsorsiyumu çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, yerel ve Avrupa Birliği programlarına proje yazma teknikleri, Horizon 2020, yeşil ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, eko dizayn, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlemek; AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti sunmak; konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik işbirliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler yayınlamak; Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) hususunda danışmanlık sağlamak bulunurken, KOBİ’ler arası ticari işbirliklerinni arttırmak ve uluslararasılaşmayı sağlamak amacıyla firmaların teklif ve taleplerine uygun ticari ortak edinimi; firmalar arası ikili iş görüşmeleri; AIA veri tabanında yer alan yabancı firmalara ulaşma imkanı gibi destekler sunulmaktadır.

Ayrıca ilgili konsorsiyum paydaşları teknolojik alanda KOBİ’lere Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri, firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri, teknoloji ve inovasyon transferi, teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri, Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek, teknolojik işbirliği ve proje ortağı bulma desteği sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için

http://www.een-emn.org
Katma Değerlerimiz
 • Bursa Organize Sanayi Bölgesi
 • Bursa Serbest Bölgesi
 • BOSEN Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.
 • Bursa Uluslararası Fuar Merkezi
 • Enerji Verimliliği Merkezi
 • Bursa Çevre Merkezi
 • Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Eğitim Yatırımlarımız
 • Bursa Kadın Girişimciler Kurulu
 • Bursa Genç Girişimciler Kurulu
 • Bursa UÜ. Teknoloji Transfer Ofisi
 • Avrupa İşletmeler Ağı
 • Türkiye – AB İş Dün. Diyaloğu Hibe Prog.
 • İhracat Destek Ofisi
 • TPK Bilgi ve Dokümantasyon Ofisi
 • 2022 - 2023 Yılı Burs Başvurusu
  Oda Seçimleri
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  BTSO Yanınızda COVID-19 İle Mücadele
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı