Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyürİş Dünyamızın Önünü Açan Reformlar Büyük Değer Taşıyor


43.kez düzenlediğimiz ‘Ortak Akıl ve İstişare Toplantı’mıza hoşgeldiniz, şeref verdiniz.

Sayın bakanlarım

Kıymetli misafirlerimiz

Bir kentin coğrafyasında tutunabilmesi 3 temel dinamiğe bağlıdır;

1-doğal kaynaklar

2-tarihi ve kültürel miras

3-yerel kabiliyetler

Tarihi İpek Yolu’nun en önemli durağı olan Bursa’mız, tarihsel süreçten gelen ticaret ve sanayi kültürüne sahip özellikli bir kenttir.

Bunun yanı sıra Bursa’mızı, deniz, kara, hava ve demiryolu entegrasyonu yatırımları ile ayrıcalıklı bir konuma ulaştırıyoruz.

3 saatlik uçuş mesafesimizde 1,5 milyarlık nüfusun bulunduğu bu coğrafya kıtalararası bir geçiş noktası kimliğine sahip.

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kuran Bursa, tekstil, otomotiv, makine, metal sanayi, kimya, mobilya ve tarım gibi birçok sektörün de liderliğini sürdürmektedir.

Engin üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, nitelikli işgücü, yüksek iş kalitesi, intermodal taşımacılık imkânları ve dinamik girişimci ruhu Bursa’mızı bugünkü güçlü yapısına kavuşturmuştur.

Taşıdığı bu 3 temel dinamikle Bursa’mız; 1.000’e yakın uluslararası yatırımcıya da ev sahipliği yapmaktadır.

Bugün 21 sanayi bölgesi ve 1 serbest bölge ile Türkiye’nin sanayideki başketi konumundaki Bursa, kişi başı 13 bin 700 dolarlık düşen milli gelir ile Türkiye’nin gelir seviyesi en yüksek 4. kentidir.

Yüzde 7,6’lık işsizlik oranı ile Türkiye ve AB ortalamasından daha iyi performansa sahip bir şehiriz. 

Türkiye’nin 2. büyük ihracatçı kenti Bursa, 2016 performansı ile Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il içerisinde bir önceki yıla göre ihracat rakamı artış gösteren tek il olmuştur.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi görevini başarıyla sürdüren kentimiz, ulaştığı yıllık ihracat rakamıyla 112 ülkeyi geride bırakmıştır.

Bursa, 4 dolarlık ihracat kilogram birim fiyatıyla da Türkiye’nin 2023 hedeflerini şimdiden yakalamış durumdadır.

Sayın bakanlarım,

kıymetli konuklar;

Dünya ekonomisine artık ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön vermektedir.

İngiltere ile Almanya’nın ya da ABD ile Japonya’nın rekabeti değil, Londra ile Stuttgart’ın, San Francisco ile Tokyo’nun ekonomileri yarışıyor.

Almanya’yı bilgi ve inovasyona dayalı üretimin liderliğine ise merkezinde Stuttgart olan Baden Wurttemberg bölgesi taşımaktadır.

Yıllık ticaret hacmi 337 milyar euro ve kişi başına düşen geliri 39 bin euro olan bu bölgenin Ar-Ge harcamalarının GSYH oranı % 4,8’dir.

Bizler de Bursa’nın mevcut potansiyelini ve rekabet gücünü artırarak türkiye’nin kalkınmasında aktörlüğü üstlenen bölgelerden biri konumuna getiren vizyon ve projeler belirledik.

Standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir Bursa için yola çıktık.

Bursa’nın ticaret ve sanayi dönüşümünü başlattık.

4. Sanayi Devrimi’ne geçişte Bursa’yı öncü kılmak adına Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı üretimin payını artırma hedefi belirledik.

Yeni nesil sanayi bölgeleri, lojistik merkez, mükemmeliyet merkezleri ve kamu – özel sektör - üniversite işbirliğinde yenilikçi üretim modelini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu kapsamda kentin ortak aklı ile Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle aynı doğrultuda hazırlanmış projelerimizi ortaya koyduk.

Ortak aklın gücüyle geleceğe hazırladığımız Bursa’mız için güçlü desteklerini her zaman yanımızda hissetiğimiz; sayın valimize, iktidarı ve muhalefetiyle tüm milletvekillerimize, sayın büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza ve kentin ortak aklını oluşturan bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli dostlarım;

Bursa, Türkiye’nin hayallerini gerçekleştiriyor.

Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde örnek bir performans sergileyen Bursa’mız, Türkiye için moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.

İhracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda kent olarak 2 yılda 700 yeni ihracatçı firma kazandık.  Bu rakam, Bilecik ve Eskişehir’in toplam ihracatçı sayısı kadar bir artışa tekabül etmektedir.

Türkiye’nin yıllık ihracatı geçtiğimiz yıl yüzde 0,8 gerilemişken; Bursa’nın ihracatı yüzde 11’lik artışla 13 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’de en çok Ur-Ge projesi geliştiren ve aynı anda yürüten oda konumundayız.

Sektörün genel ihracat artışı yüzde 17 iken, ilk Ur-Ge’mizi gerçekleştirdiğimiz bebe- çocuk konfeksiyonu sektörü Ur-Ge’sine üye firmalarımızın ihracat artışı yüzde 116’ya çıktı.

Yeni nesil fuarlarla; ziyaretçi sayısını 1 milyona yükselttik.

Her 8 üyemizden 1’ini yurt dışı fuarlarına taşıdık.

80’e yakın ülkeden 9.500 kişilik yabancı alım heyetini iş dünyamızla buluşturduk.

Türkiye’de bölgesel inovasyon ligini kuran ilk oda olduk.

Ayda ortalama 2 bin kişinin mesleki standartlarını yükselten MESYEB, alanında Türkiye’nin en büyük kurumu oldu.

Girişimciliğe ve üyelerimize verdiğimiz desteklerle açılan firma sayımız yüzde 5 artışla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Bursa Türkiye’yi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyan örnek projelerin merkezi oldu.

Bu yıl içerisinde temelini atacağımız yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB ile;

Toplamda 25 milyar dolarlık yatırım

Endüstriler arası işbirliği

Üniversite, Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezleri

Lojistik Merkez

150 bin kişilik istihdam

500 mwe yeşil enerji üretimi ile birlikte,

Türkiye ihracatına 40 milyar dolar katkı hedefliyoruz.

Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari ile; ihracatçı sayımızı 10.000’e, ihracatımızı 75 milyar dolara yükselteceğiz.

Tasarım, Ar-Ge ve inovasyona verilen desteklerle; Bursa’da 100 Ar-Ge ve tasarım merkezi olacak.

Ar-Ge harcamalarımızın GSYİH’ya oranını %3’e çıkarmayı amaçlıyoruz.

Bursa’nın kilogram başı ihracatı 8 dolar’a yükselecek.

Bursa’da kişi başına düşen milli gelirimizi 35.000 dolar’a ulaştıracağız.  

Bursa, uzay, havacılık ve savunma sektöründe Türkiye’nin üretim üssü olacak.

Bursa Büyürse Türkiye Büyür, vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ve makro projelerimiz tüm kesimler gibi kamu tarafından da tam destek görerek hayat buluyor.

Kamu – özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerini veren Türkiye, bu birliktelikle yeni başarı hikâyeleri yazacaktır.

Bu noktada, iş dünyamızın önünü açan reformlar ve teşvik paketleri çok büyük değer taşıyor.

Bizler de üyelerimizden gelen talep ve önerileri en yetkili çözüm merciilerine aktararak, Bursa iş dünyasına öncülük etmekteyiz.

Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu da projelerimize yaptığı liderliğin yanı sıra, iş dünyamızın beklentileri noktasında da büyük gayretler göstermektedir. 

Sayın Bakanımıza;

İlan edilen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı”

İşveren ve çalışan açısından asgari ücret üzerindeki yüklerimizin hafifletilmesi ve kadınlarımızın iş yaşamındaki etkinliğini artıran önemli uygulamalar nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.

Ekonomideki istikrarın korunmasıyla birlikte; firmalarımızın finans açısından da güçlendirilmesi noktasında sayın maliye bakanımız da çok değerli çalışmalara imza atmakta; içinde bulunduğumuz zorlu süreçte kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili mükelleflere sağlanan kolaylıklar,

borcunu zamanında ödeyenlerin ödüllendirilmesi,

işlem maliyetlerini azaltan, süreçleri basitleştiren, teşvik sistemini etkinleştiren atılımlar,

KDV iadesinde ihracatçılarımız için büyük kolaylık sunan Bursa İhtisas Vergi dairesinin kurulması gibi yenilikçi adımlar nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.

Diğer taraftan sayın Başbakanımız tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ‘Cazibe Merkezleri Programı’ da Doğu ve Güneydoğu illerimizi de ekonomik kalkınma hamlesine dâhil edecek bir projedir.   

Türkiye’mizin topyekün kalkınmasında tarihi nitelikte olan bu projenin hayata geçirilmesinden ötürü de hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum.

‘Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye’ hedeflerine katkı sağlamak amacıyla sayın bakanlarımıza bugün yeni önerilerimiz ve taleplerimiz de olacak;

Katma Değer Vergisi’nde yüzde 18 olarak uygulanan genel oranın düşürülmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumu prim oranının aşağı çekilmesi

Özel Tüketim Vergisi uygulamalarının güncel ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirilmesi bunlardan bazılarıdır.

Özel sektöre sağlanan 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan asgari ücretin ertelenmesi kararı işverenler açısından çok önemli ve yerinde bir uygulamadır.

Bu desteğin uygulama usül ve esaslarının da belirlenerek yürürlüğe girmiş olmasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

1 Ocak itibariyle ticari işlemlerde taşınabilir varlıkların da teminat gösterilebileceği hakkındaki kanuni düzenleme yürürlüğe girmiştir. KOBİ’lerimizden, esnafımıza ve çiftçimize kadar geniş bir kesimin teminat sorununa çözüm olacak bu düzenlemeye tüm bankaların  en kısa sürede uymasını bekliyoruz.

Diğer taraftan, son dönemde yaşanan kur artışı nedeniyle ihracatçı şirketlerimizin döviz üzerinden kullandıkları kredilerde teminat farkı oluşmuş durumda. bu sorunun giderilmesinde finans kurumlarının daha anlayışlı ve esnek olmasını da özellikle vurgulamak istiyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde tüm oda ve borsalarımızın katkısı ile KOBİ’lerimizin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak nefes kredisi’ni  geçtiğimiz ay hayata geçirdik.

80 bin KOBİ'ye kullandırılmayı planladığımız nefes kredisi'ne şu ana kadar sadece 18 bin başvuru yapıldı.

Bu desteğin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için kredi derecelendirme notları mutlaka esenetilmelidir.

bu anlamda, 12,5 milyon vatandaşımız için beyaz bir sayfa açma fırsatı sunan, sicil affını getiren yasanın da dün yürürlüğe girmesi memnuniyet verici bir gelişmedir.

Hükümetimiz tarafından şirketlerimizin nakit sıkıntısını gidermek için açıklanan 250 milyar liralık kredi de reel sektör firmalarımızın nakit ıhtıyacını giderecek büyük bır kaynaktır.

Ağırlıklı olarak KOBİ’lerimizin faydalanacağı bu desteğin de bir an evvel hayata geçmesi iş dünyamızın öncelikli bekletileri arasındadır.

Sayın Maliye Bakanım;

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, vergi dairesi başkanlığımız ile 15 Şubat’ta Ar-Ge yatırımları, bağış ve yardımlar, transfer fiyatlaması ve KDV iadesi gibi konularda ortak bir çalıştay düzenleneceğımizi de hem zatı alinize sunmak hem de iş dünyamızla şimdiden paylaşmak isterim.

Sayın Bakanlarım;

Değerli üyelerimizin bizlere ulaştırdıkları diğer talepleri detaylı olarak hazırladığımız raporumuzda sizlere takdim edeceğiz.

Ayrıca müsaadelerinizle bugün aramızda bulunan iş dünyası temsilcilerimiz istek ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sizlere aktaracaklar. 

Ekonominin ihtiyaçlarına ve iş dünyasının taleplerine yönelik çalışmalar ile birlikte, yatırım ortamını iyileştirmek adına hayata geçirilen projeleri takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. 

Büyük Türkiye ideali ile hep birlikte omuz omuza çalışmaya, ülkemizin yarınlarını el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz.

Önümüze çıkarılan engellerin ve sahnelenmek istenen senaryoların hepimiz farkındayız.

Kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla gerçekleri yansıtmayan açıklamalar ve tespitlerle ülke ekonomimize yönelik algı operasyonlarını da yine boşa çıkaracağımızın özellikle bilinmesini isterim.

Hiç bir güç ülkemize olan inancımızı sarsamayacak, millet olarak hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Zaferin cephanesi üretimdir anlayışıyla inadına üreteceğiz, inadına büyüyeceğiz.

Bu düşüncelerle; toplantılarımıza teşrifleriniz ile birlikte, bu önemli hizmetler için sizlere ve şahsınızda hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı