Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürBursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı


Sayın Cumhurbaşkanım

Kıymetli konuklarımız

Sizleri şahsım ve 134 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayan iş dünyası kuruluşlarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız adına saygıyla selamlıyorum.

Teşriflerinizle 48.’sini düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Başarılarıyla ilham kaynağı olan Bursamızın örnek girişimcileriyle birlikte sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Öncelikle Bursamızın ve Türkiyemizin üretim gücü olan, yerli ve milli kalkınma hedeflerimize liderlik eden ve bu salonu dolduran tüm müteşebbislerimizi huzurlarınızda şahsım ve iş dünyamız adına yürekten alkışlıyorum.

Rabbim hepinizden razı olsun.

Küresel ölçekte meydana gelen her olumsuz hadise bölgesel ve yerel düzeyde ağır tahribatlar oluşturmuştur.

Ancak zat-ı aliniz olağanüstü zorluklarda bile, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceliklendiren bir anlayışı hâkim kıldınız.

Bu ülke için hayali ve ideali olan her Türk girişimcisinin yanında oldunuz.

Bu liderliğinizin sonucunda pandeminin ve uluslararası krizlerin olumsuz etkilerini en yoğun şekilde hissettiğimiz 2021 yılında, dünya ortalamasından neredeyse iki kat fazla büyümeyi başardık.

2022 yılında yüzde 6,2 gibi yüksek bir performansı yakaladık.

İhracatta 254 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştık.

Küresel ticaretten aldığımız pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı.

Gerek iş dünyamıza sunmuş olduğunuz destekler,

Gerekse de dış politikada sergilediğiniz kararlı tutum,

Ülkemize büyük kazanımlar sağlamıştır.

Şükürler olsun ki bugün stratejik öneminin ve imkanlarının bilincine varan,

Daha da önemlisi bu bilinçle her alanda büyük atılım içinde olan kararlı bir Türkiye var.

Ülkemizin her bir ferdi için büyük kazanım olan bu yüksek özgüven, krizlerle boğuşan değil, krizleri yöneten ve fırsatlara yönelen bir yaklaşımı da beraberinde getirecektir.

Bununla birlikte devletimizin iş dünyamız ile iş birliği içerisinde sürdüreceği ekonomi politikaları ve girişimcilerimizin gayreti ile yüksek enflasyonun kırıldığı ve cari açığın sorun olmaktan çıktığı bir Türkiye, hepimizin ortak idealidir.

Bu idealler doğrultusunda elbette hız kaybettiğimiz, yavaşladığımız dönemler olacaktır.

Ancak kentimizin ve ülkemizin geleceğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır.

Yenilikçi üretim, nitelikli istihdam ve katma değerli ihracat her zaman temel önceliğimiz olmaya devam edecektir.  

Bursa iş dünyası olarak bizler,

2022 yılında 200’e yakın ülkeye ve bölgeye yapmış olduğumuz 16 milyar doları aşan ihracat ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla,

Ülkemizin büyümesine yine önemli katkılar sağladık.

Bir kentin coğrafyasında tutunabilmesi 3 temel dinamiğe bağlıdır;

Doğal kaynaklar, tarihi-kültürel miras ve yerel kabiliyetler, şehirlerin dinamizmini oluşturur.

Tarih boyunca en önemli ticaret merkezleri arasında olmayı başaran bu kadim şehir, genlerinden ve girişimci ruhundan gelen güçle bugüne kadar başardıklarından çok daha fazlasını gerçekleştirme potansiyeline de sahiptir.

Bursa, sanayi üretiminde orta yüksek ve ileri teknoloji payını yüzde 56’ya yükseltmiş,

İhracatının kilogram değerini 4,5 dolara çıkarmayı başarmış bir kenttir.

Ancak son 4 yıldır 16 milyar dolar yıllık ihracat rakamına takılı kalarak, orta ihracat sendromuna yakalanan Bursa’yı mekânsal planlamaya dayalı, TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi yeni nesil endüstri sahalarıyla geliştirebiliriz.

Sayın cumhurbaşkanım 

Zat-ı alinizin himayelerinde, 25 milyar dolarlık yatırım planı doğrultusunda ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB,

Yüksek teknoloji odaklı üretimi,

Güçlü altyapısı,

Ulaşım bağlantıları ve

Yenilenebilir enerji kaynakları ile

Ülkemizde öncü ve yeni ekonomi modelimizin anahtarı olan dev bir projedir.

Türkiye’de bir ilke imza atarak 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız bölgemizde bugün açılışlarını gerçekleştirdiğimiz 6 fabrikamız üretime başlarken, 63 firmamız da inşaat çalışmalarına start vermiştir.

Bugün Bursa’da makro düzeydeki yeni yatırımların neredeyse tamamı TEKNOSAB’da yapılmaktadır.

Çünkü ne yazık ki başka büyük ölçekli yeni yatırım alanımız bulunmamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanacağımız TEKNOSAB’da, fabrikalarımızın çatılarındaki güneş panelleri ile elektrik enerjisi de üreteceğiz.

Tüm organize sanayi bölgelerimizin ortağı olduğu enerji şirketimize yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi durumunda Bursa’nın tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilecek potansiyele ve inanca da sahip olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Bugün uluslararası rekabette ülkelerin gücünü şehirlerin ve bölgelerin belirlediği bir dönemi yaşıyoruz.

Bu gerçekten hareketle, Bursa gibi üretim merkezi kentlerin, ülkemizin dünyadaki en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinde lokomotif misyonunu güçlendirecek yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğu açıktır.  

Bu nedenle Bursa’mızın 10 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümü içinde binde 8’lik payına rağmen, kent ekonomisine yüzde 46 gibi yüksek seviyede katma değer sağlayan sanayimizin,

Ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışına imkân sağlayacak yeni yatırım alanlarıyla desteklenmesi, Türkiye Yüzyılı’nı çok daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. 

İçinde bulunduğumuz yeni ekonomideki dönüşüm süreci işletmelerimizin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerimiz için daha fazla zorluklar içermektedir.

Maalesef kentimizde OSB dışındaki plansız sanayi alanlarında 8 binden fazla işletme faaliyet göstermektedir. 

Bu nedenle Bursa gibi üretim merkezi bir kentte şehir içinde sıkışıp kalan üretim tesislerinin düzenli sanayi bölgelerine taşınması,

Gerek kentimiz gerekse de ülkemiz için stratejik nitelikte bir adım olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

İçinde bulunduğumuz zorlayıcı tüm koşullara karşın firmalarımızın yatırım talepleri, Bursa’mızı daha rekabetçi ve daha üretken bir yapıya kavuşturmak adına motivasyonumuzu her geçen gün artırmaktadır.

Bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve bizlere taleplerini ileten binlerce üretici firmamız, planlanacak düzenli sanayi alanlarında, yeni yatırım yapmaya ve ek istihdam üretmeye hazırdır.

Bu firmalarımız için ölçek ekonomisinin başta üretim, maliyet ve lojistik avantajları olmak üzere,

Sunduğu tüm imkânlarla KOBİ OSB projemizi de, aynı TEKNOSAB’da olduğu gibi, Valiliğimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sizlerin himayelerinde hayata geçirmek istiyoruz.

Bununla birlikte hükümetimiz tarafından hayata geçirilen köprü, otoyol ve hızlı tren gibi dev projeler ile lojistik anlamda önemli bir kesişme noktasında bulunan Bursa’mıza lojistik merkezler kazandırmayı, ayrıca organize ticaret ve konut bölgeleri oluşturmayı da amaçlıyoruz.

Planlanacak yeni yatırım sahaları ve projelerimiz ile birlikte, çalışabilir nüfusun işgücüne katılım oranını da artırmak en önemli hedeflerimizden biridir.

Sayın Cumhurbaşkanım

Bursa’mıza ve iş dünyamıza verdiğiniz tüm destekler için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.

Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonuyla şehrimiz ve ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşması için tek vücut olarak başarı hikâyeleri yazdık.

Bizler, tarihimizin her döneminde karşımıza çıkan zorluklardan güçlenerek çıkmasını bildik, mücadeleden yorulmadık…  

Mazimizden aldığımız güçle üretimden, yatırımdan, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

İnsanların da kentlerin de ülkelerin de kader anları vardır.

Kiminle, ne zaman, hangi yola çıktığınız kaderinizi belirler.

İnşallah sizlerin liderliğinde yeni hedeflerimize yürüyecek, hep birlikte önümüzdeki yüzyıla Türkiye damgasını vuracağız.

Kendine inanan ve ülkesine güvenen,

Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için değer üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu anlayışla ödül almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi bir kez daha kutluyorum.

Sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bugün açılışı gerçekleştirilen özel sektör ve kamu yatırımlarının da Bursa’mız ve Türkiye’miz için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum.  

 

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı