Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyürİş Dünyamız Ekonomiye Can Veren Milli Gücümüzdür


Sayın Başbakan Yardımcımız

Sayın Valim

Sayın Milletvekillerimiz

Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım

İlçe Belediyelerimizin Saygıdeğer Başkanları

İş Dünyamızın Kıymetli Temsilcileri

Değerli Basın Mensupları

Sizleri Şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası Adına Saygıyla Selamlıyorum.

44’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’mize hepiniz hoşgeldiniz, şeref verdiniz.

Sayın Başbakan Yardımcımız

Değerli Dostlarım

Bugün, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi ödeyen, ürettiğine yenilik katan, en çok istihdam oluşturan ve ihracata liderlik yapan müteşebbislerimizin örnek başarılarını kutlamak için bir aradayız.

Öncelikle “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancıyla çalışan, Bursa’mız için değer üreten, ülkemizin geleceğine büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum.

Dış mihrakların ve içerideki işbirlikçilerinin istikrar ve güven ortamını sekteye uğratmak için her türlü gayreti gösterdiği bir dönemde elde ettiğimiz başarılar her zamankinden daha anlamlı ve daha da özeldir.

Allah’a şükürler olsun ki, birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak düşmanlarımızın oyunlarını boşa çıkarıyoruz.

Seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 yılını ‘Zaferin cephanesi üretimdir’ anlayışıyla tamamlayan ve Bursa’mızın Türkiye ekonomisinin liderliğini sürdürmesine katkı sağlayan tüm dostlarıma kentim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Konuklar

Türkiye’miz, birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan şükürler olsun ki güçlenerek çıkmayı başardı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliği, Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin dirayetli duruşu ve proaktif politikaları etrafında birleşen Türkiye, uluslararası siyasetten ekonomiye kadar her alanda destanlar yazıyor.

Önüne çıkarılan engellere rağmen 3. çeyrekte yüzde 11,1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olan Türkiye, ürettiği mal ve hizmeti dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor.

Seferberlik ruhuyla ulaştığımız 1,5 milyonluk yeni istihdam da Türkiye’mizin son dönemde kırdığı en önemli rekorlar arasındadır.

Sayın Başbakan Yardımcımız

Değerli Dostlarım

Ülkemiz, ekonomik gücünü uluslararası ilişkilerde dostluk temelli işbirlikleriyle perçinlemek adına da çok önemli bir strateji yürütmektedir.

Özellikle son dönemde;

·        Rusya ile siyasi ve ekonomik alanda yeni bir dönemi başlatan ilişkilerin seyri,

·        Yeni İpek Yolu Projesi kapsamında Çin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yapılan işbirlikleri,

·        Orta Doğu’ya istikrar getirmek adına Rusya ve İran ile yürütülen görüşmeler,

·        Başta Filistin olmak üzere tüm İslam aleminin onurunu ve Kudüs’ün bağımsızlığını korumak üzere Birleşmiş Milletler’in imza attığı tarihi karar için izlenen etkin diplomasi Türkiye’nin dünya dengelerindeki gücünü en iyi şekilde ortaya koymuştur.

·        Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afrika’da kadim tarihi ve kültürel mirasın üzerinde ortak geleceğimizi daha da güçlendiren siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler, Türkiye’nin gelecek hedefleri açısından çok değerli hamlelerdir.

 

Uluslararası alandaki bu stratejik adımlar, hem ülkemiz hem de Türkiye’mizin dünyaya açılan kapısı Bursa için de çok büyük fırsatlar sunuyor. 

 

Tüm bu çalışmalar için şahsım ve Bursa iş dünyası adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum.

 

Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa’mızın ülkemizin köklü tarihine ve gelecek hedeflerine yakışan yeni bir vizyon ile makro projeler ortaya koyduk. 

4 yıllık süreçte Bursa’da, ortak akılla güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi, güçlü bir vizyon ve güçlü bir nesil temeliyle hayata geçirdiğimiz 40’a yakın makro proje, Türkiye ekonomisindeki öncü rolümüzü daha da pekiştirdi.

Üretimden istihdama, sanayiden ihracata kadar ekonomideki kalkınma hamlemizi destekleyen projelerle, Bursa’mızın hedeflerini ve hayallerini beklentilerin çok daha ötesine taşımayı başardık.

Dünya ekonomisinde gelişimi kentlerin ve bölgelerin belirlediği yeni ekosistemde Bursa’mız, Türkiye’deki oda ve borsalar tarafından örnek gösterilen projelerimiz sayesinde gelişimin öncüsü kimliğini daha da perçinledi.

En zor yıl olarak geride kalan 2016’da Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyürken, Bursa ise bu projeler sayesinde yüzde 7’lik büyüme oranıyla ülke ekonomisinde liderlik rolünü daha da güçlendirdi.

Bursa iş dünyası olarak merkez bütçeye katkımızı son 4 yılda yüzde 100 artırdık.

Ar-Ge merkezi sayımızı 23’ten 81’e çıkardık.

Girişimcilerimize sunduğumuz destekler sayesinde de son 4 yılda kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni firmayı ekonomiye kazandırdık.

Değerli dostlarım

Ülkemizi gelecek hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağı üretim yeteneğidir.

Ekonomi içerisindeki yüzde 45’in üzerindeki sanayi payıyla Bursa’mız, bu alanda da ülkemizin lider şehirleri arasındadır.

Üyelerimizi dünya pazarlarıyla buluşturma noktasında da büyük bir sıçrama gerçekleştirdik.

Bursa, son 4 yılda kazandığı 800 yeni ihracatçıyla 75 milyar dolarlık hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Yaklaşık 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Bursa’mız Türk ekonomisinin artı değeri olmayı sürdürüyor.

Tüm bu başarılara Bursa iş dünyası olarak ortak aklın gücüyle ulaştık.

Siz değerli arkadaşlarıma projelerimize ve kent ekonomimize sağladığınız katkılar için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Değerli dostlarım

Üretimden ihracata, sanayiden ticarete kadar artık ekonominin her alanında Ar-Ge, inovasyon ve tasarım var.

Bursa olarak üretimde orta yüksek teknoloji yoğunluğuyla Türkiye’nin iki katı üzerinde bir performansa sahibiz.

Ancak yüksek teknolojili üretimde kentimizi yeni projelerle büyütmek zorundayız.

Artık Bursa’dan daha çok Türkiye’nin projesi haline gelen ve altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz TEKNOSAB, yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiyor.

Kilogram başı ihracatımızı 4 dolardan 8 dolar seviyesine taşıyacak olan TEKNOSAB’da inşallah ilk fabrika binalarımızı da 2018 yılı sonunda teslim etmeyi planlıyoruz.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için yine Türkiye’de bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz KOBİ OSB projemizde de 12 sektörde talep toplama sürecimiz devam etmektedir.

Toplamda 1.000 ila 5.000 metrekare arası kapalı alanda faaliyet gösterecek olan KOBİ firmalarımız rekabet ve ayrışma yerine üretim ve ticaret zinciriyle daha verimli bir üretim modeline geçecek.

Sektörlerimizin şehir içindeki dağınıklığına da son vererek kentsel dönüşüm projelerine de katkı sağlayacak olan KOBİ OSB için talep toplama sürecimizi de yoğun talep üzerine 15 Ocak’a kadar uzattığımızı da hatırlatmak istiyorum.

Yeni yılda da inşallah Türkiye’nin gündemini belirleyen ve milli kalkınma hedeflerimizin bölgesel uygulaması niteliğindeki projelerimiz tüm hızıyla devam edecek.

Bunlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz “istihdam” sözünü gerek 4 farklı bölgede oluşturduğumuz istihdam ofislerimiz, gerekse de firmalarımız ve İŞKUR ile yaptığımız işbirlikleriyle yerine getirmeyi başardık.

Kahraman milletimize olan borcumuzu istihdamla bir nebze olsun ödemiş olduk.

Artı istihdam hedeflerimiz doğrultusunda 2. fazı da gerek ortaya koyduğumuz çalışmalar gerekse de firmalarımızın talepleriyle desteklemeye devam edeceğiz.

Bursa, sanayide olduğu kadar ticarette de güçlü bir kent kimliğine sahip.

Sanayi alanlarımızda Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız 10 Ur-Ge projelerimizle sektörlerimize 170 milyon TL’ye ulaşan destek sunduk.

2018 yılı içerisinde ticarette de firmalarımıza rekabet gücü kazandıracak ve destek mekanizmalarını harekete geçirecek projelerin hazırlıklarına başladığımızın müjdesini vermek istiyorum.

Farklı ticari sektörlerde yer alan firmalarımız da Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamında, Bursa’ya kazandıracığımız desteklerden yararlanma imkanına sahip olacaklar.
 
Sayın Başbakan Yardımcım

Bursa iş dünyası olarak yeni yılda da büyük başarılara kucak açmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya hazırız.

Bu noktada üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda hükümetimizden bazı beklentilerimiz de var.  

·        Yakaladığımız büyüme ivmesinin devamı için yatırım ve ihracat odaklı desteklerin sürmesi iş dünyamızın beklentilerindendir.

·        Dış pazarlardaki büyüme rüzgarını arkamıza almak için Eximbank kredi faizlerinde indirim yapılması ve sigorta olanaklarının genişletilmesi de çok önemlidir.

·        Enflasyon ve faizlerde kalıcı bir iyileşmeyle birlikte Türk Lirası’ndaki istikrarın temini de iş dünyamızın öncelikli talepleri arasındadır.

·        Kredi Garanti Fonu üzerinden verilen desteklerin devamı da ekonomik büyüme açısından çok önemlidir.

 

Bunlarla birlikte;

·        İşgücü piyasasında esnek uygulamalar ve iyileştirmeler,

·        İstihdam ve asgari ücret desteğinin devamı, 

·        KDV reformunun uygulamaya geçirilmesi de hükümetimizden diğer beklentilerimiz arasındadır.       

 

Hükümetimizin hayata geçirdiği reform ve teşvik paketleri bizi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olma ayrıcalığına kavuşturdu.

 

·        Bu noktada teşvik ve desteklerin etkin koordinasyonunun sağlanması ve tek elden yönetimi oldukça önemlidir.

·        Teşviklerde performans ölçümünün hayata geçirilmesini de öneriyoruz.

 

Bu uygulamalarla birlikte kamu ve özel sektör olarak yine gıpta edilen yeni başarı öykülerine imza atacağımıza inancımız tamdır.

 

Ülkemizin son dönemde stratejik sektörler için uygulamaya aldığı yerli ve milli projelerin iş dünyası olarak tek vücut olarak arkasındayız.

 

Milli tankımız, milli uçağımız ve milli uydumuzla birlikte yerli otomobil projesini de ülkemiz için yeni bir sıçrama noktası olarak görmekteyiz.

Yerli otomobilimizin üretimi için makine ve otomotiv yan sanayisiyle en ideal merkez olan Bursa olarak; aynı zamanda bu projenin tekstil ürünlerinin tedarikine de talibiz.

Sizlerin de desteklerinizle birlikte inşallah yerli otomobile Bursa’nın imzasını atacağız.

Sayın Başbakan Yardımcımız

Değerli Dostlarım

Artık günümüz dünyasında savaşlar topla tüfekle değil, ekonomik argümanlarla yapılıyor.

Biz de bu gerçekten hareketle “zaferin cephanesi üretimdir” demiştik.

İşte bu salonu dolduran siz değerli dostlarım; bu ülkenin ekonomiye can veren milli gücüsünüz.

FETÖ başta olmak üzere farklı terör örgütleriyle el ele veren iç ve dış mihraklar ülkemizin güven ve istikrarını hedef alırken; bu şer odaklarına karşı en iyi cevabı milli bir duruşla inadına üretim, inadına yatırım, inadına istihdam diyen iş insanlarımız her türlü övgüye ve takdire layıktır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de marifet iltifata tabidir anlayışıyla ekonomimizin kahramanlarını 44. Kez ödüllendiriyoruz.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, İhracat, İnovasyon, Dönüşüm ve Fark Yaratanlar ve Sektör Liderleriyle birlikte bu yıl ilk kez İstihdam kategorisinin önderlerini sahneye alacağız.

Ar-Ge yatırımlarıyla fark oluşturan KOBİ’lerimize de ödüllerini takdim edeceğiz.

İlham verici başarı hikayeleri yazan tüm firmalarımızı ve iş dünyası temsilcilerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum.

Bizler, dün olduğu gibi yarın da kentimizi ve milletimizi daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Hükümetimizde üstlendiği rolle ülkemiz ve Bursa için önemli hizmetlere imza atan Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu başta olmak üzere Sayın Valimize, saygıdeğer milletvekillerimize, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin değerli başkanlarına ve bu salonu dolduran siz değerli dostlarıma katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle gurur gecemizin, yeni başarılara vesile olmasını temenni ediyor, yeni yılın sizlere, iş dünyamıza, kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı