Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür"Sarsılmaz Bir İnançla Ülkemiz İçin Üretmeye Devam Edeceğiz"


Sayın Bakanım

Sayın Valim

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Değerli Başkanı

Sayın Önceki Dönem İçişleri Bakanımız

Saygıdeğer Milletvekillerimiz

Büyükşehir Belediyemizin ve İlçe Belediyelerimizin Değerli Başkanları

Türkiye Bankalar Birliğimizin Değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

İl ve İlçe Oda - borsalarımızın çok kıymetli başkanları

Değerli Meclis Başkanım ve Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz

Bursa iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri

Kıymetli Basın Mensupları

Sizleri şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum.

Bu yıl 45’ncisini gerçekleştirdiğimiz ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’mize hepiniz hoşgeldiniz, şeref verdiniz.

Sayın Bakanım

Değerli Dostlarım

Bugün, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi ödeyen, sektörlerinde öncü olan ve ihracata liderlik yapan müteşebbislerimizin örnek başarılarını kutlamak için bir aradayız.

Öncelikle “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancıyla çalışan, Bursamız için değer üreten, ülkemizin geleceğine büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum.

Bu salonu dolduran değerli müteşebbislerimiz;

Tüm zorluklara göğüs gererek daha da anlamlı hale gelen çalışmalarınızla bir yılı daha geride bıraktık.

Yoğun gayret ve sarsılmaz bir inançla ülkemiz için üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya azimle devam ettiniz.

Kentimizin Türkiye ekonomisinin moral ve motivasyon kaynağı olmasında en önemli aktör oldunuz.

Sizleri yürekten alkışlıyorum…

Allah hepinizden razı olsun, sağolun, varolun…

Bizler iş dünyası temsilcileri olarak milletimizin refahı ve ülkemizin istikbali için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli girişimcilerimizle birlikte yatırım ve üretim yapmaya devam edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da kentimizi bölgemizde; ülkemizi ise dünyada hak ettiği konuma taşıma inancımızdan ve yolumuzdan kesinlikle dönmeyeceğiz.

Sayın Bakanım

Değerli Dostlarım

Dünya ekonomilerinde siyasi ve ekonomik çalkantılarla birlikte önemli paradigma değişimleri yaşanmaktadır.

Avrupa’nın önemli merkezlerinde demokrasi açısından tarihsel bir sınav verilirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da dünya ticaretine engeller koyarak kazananı olmayan bir süreci de başlatmıştır.

Türkiye’de ise özellikle yılın ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında önemli artışlar ortaya çıktı.

Dövizdeki artışla birlikte kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engeller arasında bulunan faiz oranları ve enflasyon dengesi bozuldu.

Finansmana erişim eskisine göre daha maliyetli ve zor bir hale geldi.  

Faizler 9 ay öncesine kıyasla 11 puan arttı.

Enflasyon yüzde 12 seviyesinden yüzde 20’lerin üzerine kadar yükseldi.

Bursa iş dünyası olarak ülkemizin geleceğine olan inancımızı hiçbir koşulda yitirmedik.

2018 yılı içerisinde Bursa’da kapanan her firmaya karşılık neredeyse 4 yeni firma faaliyete geçti.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen proaktif politikalarla başta enflasyonla mücadele olmak üzere seferberlik ruhuyla başlattığımız ekonomik savaşta hızla ilerleme kaydettik. 

Devletimize olan güvenimizin ve zor zamanlarda kenetlenerek başarıya ulaşma bilincine sahip olmanın verdiği özgüvenle Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye 900’ü aşkın firmayla en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduk.

Ülkemizin mevcut sorunlara çözüm üretirken; yatırım ve üretim iklimini iyileştirmeye dönük adımları da gelecek hedeflerimiz için güçlü irademizi ortaya koymaktadır.

İş dünyamız ile kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyonun bir sonucu olarak şirket kuruluşlarından inşaat izinlerine, dış ticaret süreçlerinden icra ve iflas kanununa kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle Türkiye; Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında en fazla iyileştirme gösteren 10 ülke arasındaki yerini almıştır.

Yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesi adına atılan adımlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Değerli Dostlarım

İşletmelerimizin üretim maliyetlerini düşüren ve firmalarımıza finansmana erişim kolaylığı sağlayan düzenlemeler, iş dünyamızın moral ve motivasyonunu artırmaktadır.

Bu noktada aynı gemide yol aldığımız finans sektörü ile ekonomimizin bel kemiği olan reel sektörümüzün bu zor günlerde diyalog kanallarını açık tutmaları her zamankinden çok daha önemli ve anlamlıdır.  

Reel sektörümüze sağlanan destekler, üretimin, istihdamın ve ekonomik büyümenin de anahtarıdır.

Bugün birçok firmamızın önünde keskin bir viraj bulunmaktadır.

Bankalarımızın bu süreçteki tavrı virajın sağlıklı bir şekilde dönülmesinde belirleyici rol oynayacaktır. 

Odamız ve Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Türkiye Bankalar Birliği işbirliğinde bu sabah gerçekleştirdiğimiz ‘Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ da ülkemizin kalkınma dinamiklerinin iki aktörünü aynı masa etrafında buluşturmuştur.

Bu önemli buluşma için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanlarımıza kentimiz ve iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Dostlarım

Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusuyla hazırlanan ve ülkemizi 2023 vizyonuna taşıyacağına yürekten inandığımız Yeni Ekonomi Programı Bursa gibi katma değerli üretim ve ihracat potansiyeli yüksek şehirleri ön plana çıkarmaktadır.

Bizler ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla 6 yıl önce kurallara uyan değil kural koyan bir Bursa hedefiyle yola çıktık. 

Kentin ortak aklı ile Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini bütünleştirdiğimiz bu süreçte 40’ı aşkın makro projeyi hayata geçirdik.

Sadece kentimizin ve bölgemizin değil, Türkiyemizin ekonomi tarihine geçecek TEKNOSAB projemizle ülkemizin sanayi dönüşümünde liderliği üstlendik.

25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle altyapı çalışmalarını büyük bir hızla tamamladığımız TEKNOSAB, hedef sektörlerdeki kümelenme grupları, avantajlı lojistik imkanları ve üniversitesiyle birlikte tamamlandığında sadece Bursamız için değil Türkiyemiz için de gurur vesilesi olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ederek büyütülmesi talimatını verdiği Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz

TEKNOSAB ile birlikte hükümetimizin birinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan ve açılışını yapmaya hazırlandığımız Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi ile Model Fabrika projelerimiz de Bursamızın yeni vizyonunu yansıtmaktadır.

Yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ikinci 100 günlük eylem planı da yerli ve milli ekonomi hedeflerimiz doğrultusunda Bursa gibi sürükleyici şehirlerin ülke kalkınmasındaki rolünü artıracaktır. 

Bununla birlikte Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla üretimdeki niteliğimizi de hızla artırmaktayız.

4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat değeriyle ülkemizin 2023 hedeflerini bugünden yakalayan Bursa, yaptığımız çalışmalarla Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısını son 4 yılda 5 kat artırmayı başarmıştır.

Üniversite – sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden biri olarak hayata geçirdiğimiz BUTEKOM da bünyesindeki teknik tekstil, ileri kompozit ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezleriyle firmalarımızın katma değerli üretim hedeflerine rehberlik etmektedir.

Ülkemizin orta yüksek ve ileri teknoloji yatırımlarının aktörlüğünü üstlenen Bursa iş dünyası olarak hedefimiz, kilogram başı ortalama ihracat değerini 2023 yılında 8 dolara taşımaktır.

Sayın Bakanım

Kıymetli Konuklar

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Bursa, yüksek teknolojide olduğu kadar ihracatta da güçlü bir atılım içerisindedir.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi ile üyelerimiz neredeyse her hafta dünyadaki en önemli sektör buluşmalarına katılmaktadır. 

Uzakdoğu’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar onlarca ülkede gerçekleştirilen 160’tan fazla fuar organizasyonuna çoğu ilk kez pasaport çıkaran 6.000’e yakın üyemizle katıldık. 

Ticari Safari Projemizle yaklaşık 100 ülkeden 20 bini aşkın iş insanını alım heyetleriyle Bursa’da firmalarımızla buluşturduk.

Yerli ve milli üretimin ekonomimizdeki ağırlığını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz 20 Ur-Ge ve kümelenme projemizle 600’den fazla üyemize uluslararası pazarların yolunu açtık.

Mesleki standartlarımızı geliştirmek amacıyla Bursamıza kazandırdığımız MESYEB ile 7 farklı sektörde ve 77 meslek dalında aylık ortalama 3.000 çalışanımızı belgelendirirken, hizmet ağımızı 50’den fazla şehrimize taşıdık.

Bilgiye ulaşmak isteyenlerin buluşma merkezi olarak planladığımız Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezimiz de Bursamızın ve Uludağımızın marka değerini artıracaktır.

Merkezimizin hayata geçirilmesinde vermiş olduğunuz değerli destekler için Sayın Bakanım sizlere de şükranlarımızı sunuyorum.

Bu konuda özel sektörümüzün hassasiyetlerine vakıf olmanızı da sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz açısından büyük bir şans olarak gördüğümüzü de ifade etmek istiyorum.

Sayın Bakanım

Kıymetli Konuklarımız

Geride bıraktığımız 6 yılda kentin ortak aklıyla gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde;

-         Kentimize 1.000’i aşkın yeni ihracatçı kazandırdık.

-         İhracatta 14 milyar dolar barajını aşarak rekor seviyeye ulaştık.

-         Türkiyemizin lokomotif kenti Bursa, 217 milyar TL’lik ekonomik büyüklüğe ulaştı.

-         Bursamızın 10.800 kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinde binde 8’lik paya sahip olan sanayimiz, gayri safi milli hasılaya yüzde 45’lik katkısıyla kent ekonomimizin hedeflerinde sürükleyici güç oldu.    

-         Orta- yüksek teknoloji yoğunluklu üretim oranımızı Türkiye ortalamasının 2 katı olan yüzde 52’ye yükselttik.

Ekonomi tarihine geçecek projelerimizle birlikte inşallah Bursamızın ülkemize sağladığı katma değeri daha da yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız.

Bursa iş dünyası olarak en önemli beklentilerimizden biri de yerli ve milli otomobil projesine ev sahipliği yapmaktır.

Bursa ise gerek üretim tecrübesi gerekse de insan kaynağıyla otomobil üretiminde ihtiyaç duyulan yetenekleri bünyesinde barındıran güçlü bir kimliğe sahiptir.

Ülkemizin ürettiği ve ihraç ettiği her 2 otomobilden biri Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yerli otomobil üretilecekse; buna en layık merkez, bilgisi, tecrübesi ve gücüyle Bursa’dır.

İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu Bursamız, milli otomobilimiz için üretim merkezi olmaya hazırdır.

Sayın Bakanım

Değerli Konuklarımız

Kentimizin yakalamış olduğu örnek başarıların altında bu salonu dolduran iş dünyası temsilcilerimizin azmi ve heyecanı yatıyor.

‘İnadına üretim, inadına ihracat’ anlayışıyla zorlukları cesaretle göğüs geren iş insanlarımız her türlü övgüye ve takdire layıktır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de marifet iltifata tabidir anlayışıyla ekonomimizin kahramanlarını 45’inci kez ödüllendiriyoruz.

Biraz sonra Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Özel Ödülleri, İhracat ve Sektör Liderlerinden oluşan 5 farklı kategoride 59 ödülümüzü firmalarımıza takdim edeceğiz.

İlham verici başarı hikayeleri yazan tüm firmalarımızı ve iş dünyası temsilcilerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum.

Bizler, dün olduğu gibi yarın da kentimizi ve milletimizi daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Teşrifleriyle iş dünyamızın gurur gecesini onurlandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, projelerimize liderlik eden Sayın Valimiz Yakup Canbolat’a, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Değerli Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu’na, İçişleri eski Bakanımız Sayın Efkan Ala’ya, saygıdeğer milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ve ilçe belediyelerimizin değerli başkanlarına, Türkiye Bankalar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile siz değerli dostlarıma katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca çevre il ve ilçe oda ve borsalarımızdan toplantımıza katılan değerli başkanlarımız da aramızda bulunuyor.

Kendilerine bu anlamlı gecede yanımızda oldukları için şükranlarımı sunuyorum.      

Bu duygu ve düşüncelerle Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenimizin yeni başarılara vesile olmasını temenni ediyor, 2019 yılının sizlere, iş dünyamıza, kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı