Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürBTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı


Değerli Divan

Saygıdeğer Meclis Başkanım

Kıymetli Meclis Üyesi Dostlarım

Değerli Basın Mensupları

2018 yılının son meclis toplantısında sizleri şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum.

Toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz.

Değerli Dostlarım

Büyük dönüşümler, beraberinde büyük sorumlulukları ve sancıları da getirir.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir atılım döneminin kapılarını araladığı 24 Haziran seçimlerinin ardından önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin de başlangıcını yaptı.

Özellikle son 6 ay, ülkemiz açısından çok zor bir dönem oldu.

Başta enflasyon, faiz ve döviz kurları olmak üzere tüm ekonomik parametreler hızla arttı.  

Ekonomi yönetimimizin bu süreçte özel sektörümüzle istişare ederek, ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda uygulamaya aldığı etkin ve hızlı kararların sonuçlarını almaya başladık.

Düşme eğiliminde olan faizlerle birlikte döviz de kontrol altına alındı.

İstihdamla büyüyen Türkiye hedefleri doğrultusunda işletmelerimize sunulan asgari ücret destekleri artırılırken firmalarımıza rekabet gücü kazandıracak uygulamalar da hayata geçirildi.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum.

Küresel ekonomi için de zor bir yıl olarak öngörülen 2019’a ülke olarak yeni umutlar ve hedeflerle giriyoruz.

Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da temel çıpası üretim ve ihracat olan Yeni Ekonomi Programının başarıya ulaşması ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşması için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan devletimizden beklentimiz ise ekonomik temelleri sağlam, kamu bütçesi ve ödemeler dengesinde açık vermeyen, bankacılık sektöründe güçlü, özel sektörde borçluluk oranları düşük ve tasarruf oranı yüksek bir ekonomi modeli için ihtiyaç duyduğumuz yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir.

Ekonomisinde nitelikli bir dönüşümü başarıyla gerçekleştiren ülkeler, siyasi çalkantılara ve küresel piyasalardaki daralmalarda bile kısa sürede toparlanıp yollarına devam etme kabiliyetine sahip.

Bu bilinçle bizler de Türkiyemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda ‘inadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz.  

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak 2018 yılını da iş dünyamıza, Bursamıza ve ülkemize karşı üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin huzuru ile kapatıyoruz.

Odamızın bütçesini de gelirlerini de 5 yıl öncesine göre önemli oranlarda artırdık.

2013 yılında 27 milyon seviyesinde olan bütçemiz, bugün Meclisimizin destekleriyle iki katından fazla artarak 58 milyon 200 bin TL’ye yükseldi.

36 milyon TL seviyesinde olan gelirlerimiz de aynı süreçte yüzde 70 artışla yıl sonunda Oda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 60 milyon TL barajını aşmış olacak.

Gelirlerimizin ana unsuru olan aidatlarla birlikte hizmet ve belge ücretlerindeki artışları da yeni yılda devletimizin belirlediği yeniden değerleme oranında tuttuk.

Gelir artışlarımız, oluşturduğumuz katma değer ve kamu destekleriyle bütünleşirken, Bursamızın Türkiye ekonomisindeki sürükleyici rolünü daha da güçlendirdik. 

Destekleriniz ve katkılarınızla hayata geçirdiğimiz 40 ‘ı aşkın projeyle diğer oda ve borsalarımıza örnek olduk.

İnsana yatırımı öncelikli kıldığımız yeni dönemde,

-          Mesleki standartları yükseltmek amacıyla hayata geçirdiğimiz MESYEB ile 77 sektörde sunduğumuz hizmetler kapsamında 35 bini aşkın çalışanımızı belgelendirdik. 

-          BTSO Akademi ile 22.000’den fazla firmamazı ve iş dünyası profesyoneline ulaştık.

-          İstihdam garantili kurslarla mutfak sanatları alanında hizmet sektörümüzün yanında olduk.

-          Sektörlerimizin nitelikli istihdamı için hizmet veren BUTGEM’le kapasitemizi artırırken, işçi ile işveren arasında köprü vazifesi gören istihdam ofislerimizle 1.500 işletmemizden 10.000 kişilik personel talebi aldık.   

Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda ise sadece 2018 yılında;

-          Küresel Fuar Acentesi projemizle 25 yurt dışı fuar organizasyonu düzenledik.

-          UR-GE projemizle 14 alım heyeti, 18 yurt dışı faaliyeti gerçekleştirdik.

-          Bursa’da düzenlediğimiz 15 fuar organizasyonuyla da 700 bini aşkın ziyaretçi ağırladık.

-          Ticari Safari projemizle kentimizde ağırladığımız yabancı iş insanlarının sayısı 5 yılda 20 bini aştı.

-          Odalar ve Borsalar Birliğimizin liderliğinde İhracat Destek Ofisimizi hayata geçirdik.

-          Bursamızın ticari cazibesini artırmak ve ihracatçımıza rekabet avantajı sağlamak üzere kurduğumuz Lojistik AŞ’nin faaliyetleri kapsamında Yenişehir’den kısa süre içerisinde başlatacağımız hava kargo taşımacılığımızın da Bursa iş dünyamıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.

-          Tüm bunların neticesinde yaşadığımız ekonomik darboğazda önemi daha da artan ihracatçılarımıza son 5 yılda eklenen firma sayısı 1.000’i aştı.

-          2017 yılını 14 milyar dolar barajının üzerinde tamamladığımız ihracatta ise yeni bir rekorun eşiğine ulaştık.   

2018 yılında Türkiyemizin yeni sanayi devrimine geçişinde rol model projelerimizi de son aşamaya taşıdık;

-          25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB’da alt yapı çalışmalarımız büyük bir hızla sürüyor. İlk fabrika binalarımızın inşaatlarına inşallah 2019 yılı içerisinde başlayacağız.

-          Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk 100 günlük eylem planında da yer verdiği GUHEM’de de inşaat çalışmalarımızı tamamladık.

-          Sanayi Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz Model Fabrika projemizde altyapımızı oluşturduk. İnşaat çalışmalarımız inşallah yıl sonunda tamamlanmış olacak. Makine ve ekipmanlarımızın teslimatları gerçekleşti.

-          Gerek GUHEM gerekse de Model Fabrikamız, 2019 yılı içerisinde aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

-          Çalışmalarımızı Bakanlıklar nezdinde sürdürdüğümüz ve tıpkı TEKNOSAB sürecinde olduğu gibi kısa süre içinde hayata geçirmeye hazırlandığımız KOBİ OSB projemiz de küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin verimliliklerini ve rekabet gücünü artıracak.

-          Tüm bunlarla birlikte Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı projeler kentimizin geleceğine ışık tutuyor.

-          Bursa’da Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan şirketlerimizin sayısı 5 yılda 5 kat arttı.

-          Firmalarımızın yenilikçi yaklaşımlarına rehberlik eden BUTEKOM’da tekstil ve teknik tekstilin ardından kompozit mükemmeliyet merkezimizin aktif hale getirilmesi ve nano teknoloji alanındaki çalışmalarımızın tamamlanması da 2019 planlarımız arasında bulunuyor.

 

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe yılda iki kez düzenlediğimiz Junioshow, inşaat ve gayrimenkul alanında gerçekleştirdiğimiz Ricing City ve Blok Mermer gibi nitelikli fuarlarımıza yeni yılda tekstil ve gıda sektörlerimiz özelindeki organizasyonlarımızı da ekleyeceğiz.

Bursa gibi Türkiyemizin büyüme yolculuğunda sürükleyici rol oynayan bir kent, ulaşım olanakları, otopark alanları ve modern bir mimariyle Yeni bir fuar merkezini fazlasıyla hak ediyor.

Bölgemizin ticari hareketliliğine dinamizm katacak olan Yeni Nesil Fuar Merkezi projemiz için fizibilite çalışmalarımızı son aşamaya taşıdık.

2019 yılında projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza başlayacağımızın da müjdesini vermek istiyorum.  

Ortak aklı hakim kılarak Bursamıza ve ülke ekonomimize değer katan tüm projelerimizi başarıyla gerçekleştirirken bütçemizi en etkin ve verimli bir şekilde kullandık. 

Ürettiğimiz katma değerle kamu desteklerinden de en üst düzeyde faydalandık.

Projelerimize verdiğiniz destekler için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Dostlarım

Bursa ekonomisinin geleceği Meclisimizin aldığı kararlarla şekilleniyor.

Yönetim Kurulumuzla birlikte sizlerden aldığımız güvenle kentimizin geleceğini inşa eden projelerimizi azimle gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bursamızı yine hep birlikte Türkiyemize örnek çalışmaların merkezi haline getireceğimiz çalışmalar için belirlediğimiz 2019 bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı