Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürSanayimizden Lojistiğe Her Alanda Güçlü Bir Atılım Gerçekleştirmeliyiz


BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Küresel Fuar Acentesi projemiz kapsamında Cumhurbaşkanlığımız, Ticaret Bakanlığı’mız ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’muzun işbirliğinde dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ülkemize olası etkilerini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz webinarımıza hepiniz hoşgeldiniz.

Bildiğiniz gibi küresel ölçekte 2008 krizinin izleri sürerken, tüm dünyayı saran Covid -19 salgını sağlık kriziyle birlikte ekonomiden sosyal yaşama, neredeyse her alanda derin tahribatlar oluşturdu.

Ekonomisi sağlam ülkelerin bile hazırlıksız yakalandığı bu salgın süreci, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yükünü ağırlaştırırken; küresel ticarette ise korumacılığın yayıldığı ve gümrük duvarlarının yükseldiği yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.

Ülkemiz ise Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yürütülen ekonomi politikalarıyla 2020 yılını Orta Vadeli Program hedefini de aşarak 169,5 milyar dolarlık ihracat başarısıyla tamamladı.

Bursa iş dünyası olarak bizler de ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine destek sağlamayı sürdürdük.

Bu kapsamda bir taraftan potansiyel firmalarımızı uluslararası pazarlara hazırlarken, diğer taraftan hayata geçirdiğimiz projelerle ihracatçılarımızın rakipleri ile fiyat rekabeti yerine katma değer rekabeti yapmasına imkan oluşturduk.

Bursa’da son 8 yılda;

Küresel Fuar Acentesi ile 40’ı aşkın ülkeye 7.000’i aşkın üyemizin katılımıyla 200’den fazla iş gezisi düzenledik.

Ticari Safari ve b2b organizasyonlarımızla 100’den fazla ülkeden yaklaşık 30 bin katılımcıyı Bursa’da sektörlerimizle buluşturduk.

600’den fazla oda, kurum ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaptık.

Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda ticaret bakanlığımız ile sanayi ve teknoloji bakanlığımızın destekleriyle 30 Ur-Ge, HİSER ve kümelenme projesi geliştirdik.

Sayın Başkanımız Nihat Zeybekci’nin açılışını yaptığı New York’ta Türk Ticaret Merkezi’mizi hayata geçirdik.

Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde;

İş gezilerimiz kapsamında üyelerimizin yüzde 70’i ilk defa pasaport çıkardı.

Dış ticarete yönelen firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda yeni iş bağlantıları kurdu.

Bursa’mıza 1.300’den fazla yeni ihracatçı kazandırırken ürettiğimiz mal ve hizmeti 200’ü aşkın ülke ve serbest bölgeye ihraç ettik. 

Kent olarak 2020 gibi zor bir yılda bile serbest bölgelerimizin de katkılarıyla yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat yaptık.

Bursa iş dünyası olarak 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkemizdeki tüm ihracatçı kentler için ilham kaynağı olduk. 

Pandemi döneminde ise dijital oda kapsamındaki çalışmalarımıza hız verdik.

BTSO Akademi ile devletimizin sunduğu desteklerden üyelerimizi faydalandırmak üzere kolay ihracat platformu, e-ticaret, kriz dönemlerinde işletme yönetimi ve dış ticaretin finansmanı gibi eğitim ve rehberlik programlarımızı düzenledik.

Küresel Fuar Acentesi projemiz kapsamında ise üyelerimiz, ticaret ataşelerimiz ve ticaret müşavirlerimizin katılımıyla ülke webinarlarımızı düzenlemeye başladık.

Dijital dönüşümün sunduğu fırsatlarla smartexpo platformumuzu oluşturduk.

Bu kapsamda b2b etkinliklerimizi de bu yazılımımız üzerinden gerçekleştirdik.

Önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz sanal fuarlarımız ve sanal ticaret heyetlerimizle de firmalarımıza ihracat yolculuklarında rehberlik yapmaya devam edeceğiz.   

Bununla birlikte elde ettiğimiz başarıların ve yeni hedeflerimizin belirlenmesinde devletimizin sunduğu destekler de büyük önem taşıyor.

Pandemi sürecinde ticareti kesintisiz devam ettirmek adına gerçekleştirilen temassız ticaret uygulamaları, gümrük kolaylıkları, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar programları bu dönemde sergilenen proaktif yaklaşımın göstergesi oldu.

Türk Eximbank üzerinden sağlanan ilave kolaylıklar ve devreye alınan yeni finansal ürünlerle birlikte e-ticaret destekleri ve kolay ihracat platformu gibi fark oluşturan uygulamalar da hızla hayata geçti.

Ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının pandemiyle birlikte boyut değiştirdiği bir dönemde sunulan tüm destekler için ticaret bakanlığımıza, hükümetimize ve sayın cumhurbaşkanımıza kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum.

Ülke olarak artık her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olmamızı gerektiren yeni bir dönem var. 

En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Brexit süreci tamamlanırken, Çin ve AB arasındaki yatırım anlaşması, 25 trilyon dolarlık ABD- Kanada- Meksika Ticaret Anlaşması ve Asya - Pasifik Bölgesi’nde 15 ülke arasında yapılan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmasıyla yeni güç dengeleri kuruldu.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine dönük çalışmalar, dış ticaretimize ivme kazandıracak güçlü adımlardır.

Diğer taraftan Çin’in Asya-Pasifik’teki hâkimiyetini artırarak küresel gayri safi hasılanın yüzde 30’unu oluşturan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na liderlik etmesi, anlaşma kapsamındaki ülkelerin bulunduğu coğrafyayı yakın gelecekte dünya ekonomisinin büyüme motoru olmaya aday bölge haline getirmiştir.

Bu nedenle ülkemizin başta Malezya, Singapur ve Güney Kore ile imzalamış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları olmak üzere, Ticaret Bakanlığı’mız tarafından belirlenen 17 hedef ülkenin 7’sinin ve 28 öncelikli ülkenin 9’unun Asya ülkelerinden seçilmesi, firmalarımızın bu bölgeyle gerçekleştireceği ticaret için büyük önem taşımaktadır. 
İstanbul ile Çin arasındaki demir yolu ihracatının 13 güne indirilmesiyle birlikte "Kuşak ve Yol Girişimi’ kapsamındaki ülkelerle ticari diyaloğumuzu artırmak ve modern İpek Yolu olarak adlandırılan orta koridorun canlandırılması, ülkemizi Çin ve Avrupa arasında çok önemli bir köprü haline getirecektir.

Diğer taraftan uluslararası şirketlerin Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak amacıyla yeni arayışlara yöneldiği bir dönemde küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve öne çıkacak yakından tedarik eğilimi Bursa gibi güçlü üretim merkezleri için önemli fırsatlar barındırıyor.

Bu nedenle sanayimizden lojistiğe kadar her alanda güçlü bir atılım gerçekleştirmeliyiz.

Hem salgın sonrası döneme hazır olmamızı sağlayacak, hem de üreticimize, yatırımcımıza ve ihracatçımıza güven verecek kapsamlı bir program tasarlamamızın gerekliliği de ortaya çıktı.

Bu konuda en önemli motivasyon kaynağımız, demokrasi, hukuk ve ekonomide sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen reform çalışmalarıdır.

Üretimde ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ve yüksek teknoloji ihracatımızın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar oldukça değerli.

Yeni gelişmelerin ışığında küresel fırsatlara odaklanırken, yerli ve milli hedeflerimiz doğrultusunda özellikle sanayi üretiminde dışa bağımlılığı azaltılmış bir yapıya dönmemiz gerekiyor.

Firmalarımızın da yurt dışında oluşacak talep artışını karşılamak için hazır olması gerekecek.

Bu nedenle devletimizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat desteklerini sürdürmesi kritik önem arz etmeye devam edecektir.

Bu konuda bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarda olduğu gibi başta ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz eylem planlarının geliştirilmesi konusunda ekonomi politikaları kurulumuzun değerli başkanı Sayın Nihat Zeybekci’nin desteklerini de bekliyoruz.

Diğer taraftan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkililerimiz ile DEİK Asya - Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanımız Murat Bey de ticari diplomasi alanında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Bu vesileyle yaptığınız değerli çalışmalar ve teşrifleriniz için kentim ve iş dünyamız adına hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bursa iş dünyası olarak inşallah, nitelikli insan kaynağımız, güçlü üretim altyapımız ve katma değerli ihracat başarılarımızla ülkemizin küresel değer zincirinde çok daha iyi bir pozisyona gelmesi için katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı