Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürEkonomik Kalkınma İçin Sosyal Sermayeye de İhtiyacımız Var


YEREL YÖNETİMLERDE ETİK PROJESİ - BÖLGESEL TOPLANTI

Başkanımız Sayın Köksal Toptan’ın liderliğinde etik değerler açısından farkındalığı geliştirmek amacıyla yerel yönetimler ve İller İdaresi Genel Müdürlüklerimiz başta olmak üzere, ilgili kamu kurumlarımız, meslek kuruluşlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla geniş bir yelpazede ve işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz temaslar ne mutlu ki ulusal bir kampanyaya dönüştü.

2019 yılında startını verdiğimiz bu özel projeyle yerel yönetimlerimizin daha kaliteli, şeffaf ve vatandaş odaklı hizmet sunmalarını desteklemeyi hedefliyoruz.

Bu vesileyle katkıda bulunan herkese şükranlarımı arz ediyorum.

Etik kodlarının ülkemizin dört bir yanında tanıtılması amacıyla planladığımız konferans serisinin 6’ncısını ise koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital platformda gerçekleştiriyoruz.

Çevrimiçi olsa da ülke ekonomimizin lider şehirleri arasında bulunan Bursa ev sahipliğinde düzenlediğimiz konferansımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

İslam Medeniyetimizin altın çağında yaşayan filozof ve bilim adamı Farabi, erdemli şehir ile tam sağlıklı beden arasında güçlü bir ilişki kurmuştur.

Nasıl ki bedenin organları arasında hiyerarşik bir bağ söz konusu ise aynı şey sağlıklı bir bedene benzeyen erdemli şehir için de geçerlidir.

Bu nedenle mutluluk erdemli şehrin belirleyicisidir.

Başka bir ifadeyle amacı mutluluk olan bir şehir, erdemlidir.

Asırlardan günümüze uzanan bu felsefenin temelini ise karşılıklı güven duygusunun tesisi oluşturur.

Etik değerler ve güven duygusu üzerine inşa edilen toplumlar, sağlıklı işleyen bir ekonominin ve güçlü bir kalkınma hamlesinin de öznesidir. 

Sadece ülkemizde değil, dünyanın hiçbir yerinde kalkınma hedefleri sadece reel faktörlerle izah edilemez.

Bu nedenle ekonomik krizden çıkabilmek ya da enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek için, maddi sermayeye ek olarak sosyal sermayeye de ihtiyaç vardır.

Sosyal sermaye ise ekonomik yapıyı ayakta tutan değerler ve normlardır.

Bugün dünyanın temel problemi, etiğin ne olup olmadığı değil, daha çok bunun hayata geçirilmesi ve günlük davranış pratiği haline getirilmesidir.

Bu nedenle etik kurallar, tüm dünyada özellikle son 40-50 yıldan bu yana yasal düzenlemelerin yanında, değeri giderek artan bir ilkeler manzumesi haline dönüşmektedir.   

Kamuda iyi yönetim ilkelerinin hakim kılınması, şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşit bir yönetim yapısının oluşturulması vatandaş ile devlet arasında sağlam temelli ilişkiler kurulmasını beraberinde getirecektir.

Bu açıdan etik ilke ve değerlerin kamu yönetiminde hakim kılınması büyük önem arz etmektedir.

Özellikle demokratik yönetim birimleri olmaları, vatandaşa en yakın hizmet noktaları olmaları, bununla birlikte siyasi ve idari bütünleşmeyi sağlayıcı konumları nedeniyle yerel yönetimlerde etik kültürün oluşturulması ve geliştirilmesi artık tercihten ziyade zorunlu kabul edilmelidir.

Bu ise yalnızca mevzuatta yapılacak değişikliklerle değil aynı zamanda kurum ve kuralların işlevsel hale getirilmesi, yöneticisinden en alt düzey personeline kadar etik bilinç ve farkındalıklarının artırılması, etik ilkelere bağlı bireysel uygulamaların kurumsal uygulamalar haline dönüştürülmesi, hepsinden önemlisi bunların sahiplenilmesi ve sürekli geliştirilmesi ile mümkündür.

Diğer taraftan kamu yönetiminin etik ilkelerine ve kurallarına dayalı faaliyette bulunması, kamu hizmetlerindeki israf, verimsizlik, bozulma ve etkinsizliği ortadan kaldıracağı gibi halkın yönetime itibar ve güven duygusunu da artıracaktır.

Bu kapsamda Başkanımız Sayın Köksal Toptan beyefendinin liderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yerel yönetimlerimizden başlayarak ülkemizin dört bir yanına fayda getirmesini temenni ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Saygılarımla.


Başkanın Konuşmaları

18.09.2021 - Adalet ve Güven Duygusu Güçlü Olan Bir Ülkenin Ekonomisi de Güçlü Olur / BTSO Altıparmak Hizmet Binası
29.04.2021 - Şirketlerimiz Artık Daha Hızlı ve Çevik Olmak Zorunda / BTSO
28.03.2021 - Ekonomik Kalkınma İçin Sosyal Sermayeye de İhtiyacımız Var / BTSO
26.01.2021 - Sanayimizden Lojistiğe Her Alanda Güçlü Bir Atılım Gerçekleştirmeliyiz / BTSO
24.01.2021 - Bursa Türkiye'nin Sanayi Dönüşümüne Liderlik Ediyor / BTSO
28.10.2020 - GUHEM, Ülkemizin Uzay Ligi Hedeflerinde Yeni Bir Kilometre Taşı / GUHEM
14.10.2020 - Daha Güçlü Bir Bursa İçin Mekânsal Dönüşümü Gerçekleştirmeliyiz / Bursa Büyükşehir Belediyesi
07.06.2020 - Yeni Dönemin İş Dünyamıza Sunduğu Fırsatlara Odaklanmalıyız / BTSO
19.05.2020 - Üretimdeki Gücümüzü Korumalıyız / BTSO
31.03.2020 - Koronavirüs ile Mücadelede Üyelerimizin Yanındayız / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • Covid 19 Genelge ve Kısıtlamalar
  Üye Memnuniyet Anketi
  BTSO Yanınızda COVID-19 İle Mücadele
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  İşbiriliği Teklifleri Bülteni BTSO Geleceğin Liderlerini Destekliyor
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo TOBB Kobi Bilgi Sitesi
  AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı