Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürŞirketlerimiz Artık Daha Hızlı ve Çevik Olmak Zorunda


YENİ DÜNYADA KAZANMAK WEBINARI

Bildiğiniz gibi küresel salgınla mücadelede 1 yılı aşkın bir süreyi geride bıraktık.

Ülke olarak, geniş kapsamlı karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları ve fiziksel izolasyona uzanan önlemlerle bu hassas süreci atlatmaya çalışırken, ekonomide de yatırım, üretim, ticaret ve istihdamın bütününü etkileyen yeni koşullar ortaya çıktı.

Bugün birçok uluslararası şirketin, yeni tedarik zincirlerini tasarlamaya, coğrafi kaynak çeşitliliğine gitmeye ve yerel alternatifler oluşturmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz.

Üretim gücü, krizlerden sonra hızlı toparlanma refleksi, sağlam ekonomik altyapısı ile Türkiye, bu fırsatları değerlendirebilecek potansiyele sahip bir ülke.

Türkiye’nin üretim merkezi Bursa ise yeni dünya düzeninde küresel ticaretin kilit oyuncuları arasında yerini daha güçlü bir şekilde almak zorunda.

Bursa, 1960’lı yıllarda ilk Organize Sanayi Bölgesi’ni kurarak ülkemizin güçlü sanayi hamlesine liderlik eden, yerel dinamikleri, üretim yeteneği ve insan kaynağı ile Türkiye ekonomisine dinamizm katan öncü şehirler arasında bulunuyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de sahip olduğumuz ekonomik ve beşeri zenginlikleri, ortak aklın gücü ile daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda 8 yıl önce Bursa’da yeni bir dönüşüm hamlesi başlatmak amacıyla Bursa ile yapısal benzerlikleri bulunan ekonomik merkezleri mercek altına aldık.

Sektör çeşitliliğini sağlayarak, Ar-Ge ve inovasyon odağında katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda Bursa için referans oluşturacak en önemli merkez, bilginin üretim ve sanayiyle buluştuğu Baden Württemberg oldu.

Almanya’da en yüksek Ar-Ge harcaması yapan bu bölge 30’un üstünde mükemmeliyet merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

Bölgede KOBİ’lerin, endüstrinin bel kemiğini oluşturan çok sektörlü bir yapı hakim.

Amiral gemisini; otomotiv ve makine sektörünün yanı sıra, teknoloji şirketleri oluşturuyor.

Baden Wüttemberg, sanayi dönüşümünü çok iyi yöneterek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir büyüme modeli ile 2008 krizinde Almanya’yı ve Avrupa Bölgesi’ni ayakta tuttu. 

Avrupa’da Baden Württemberg örneğindeki gibi, Amerika’da da San Francisco Havzası Bölge’nin zenginlik üreten merkezi konumunda.

Palo alto’dan San Jose’ye uzanan Sılıcon Vadisi, yaklaşık 3 trilyon $’lık bir ekonomiyi tek başına oluşturuyor.

Stratejik planlama çalışması kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda;

Sektör çeşitliliği, katma değerli üretim, karmaşık ürün geliştirme yeteneği, bölgesel Ar-Ge ve inovasyon teşvikleri, planlı ve entegre sanayileşme ve sektörler arası sinerjiyle Baden Württemberg ve San Francısco’nun başardığı gibi Bursa’mızı da bilginin üretime dönüştüğü kentler arasında konumlandırmak için dönüşüm stratejilerimizi belirledik.

BTSO olarak; Bursa’mızı 4. Sanayi devrimine hazırlamak ve ülke ekonomimizin dönüşümünü sağlamak amacıyla geride bıraktığımız 8 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısını 23’ten 161’e taşıdık.

Türkiye’nin yüksek teknolojili sanayi bölgesi TEKNOSAB’ı Bursa’ya kazandırdık.

Katma değerli üretim hedeflerimizde yeni nesil Ar-Ge merkezi BUTEKOM ve mükemmeliyet merkezlerimizi firmalarımızın hizmetine sunduk.

BUTEKOM bünyesinde teknik tekstil, tekstil ve ileri kompozit malzemeler araştırma ve mükemmeliyet merkezimizi hayata geçirdik.  

Yüksek teknolojili üretim ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda GUHEM, KOBİ OSB, yeni nesil teknoparklar, stratejik sektörlere yönelik Ur-Ge ve kümelenme projeleri ile firmalarımızın dijital dönüşümüne rehberlik eden Model Fabrika gibi örnek projeleri hayata geçirdik.

Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Bursa’da 15 milyar doları aşan ihracat, 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık.

Kilogram başı ortalama ihracatımız 4 dolara yükseldi.

Bursa iş dünyası olarak 121 ülkeden fazla ihracat yaparken, 7 milyar doları aşan dış ticaret fazlasıyla diğer tüm ihracatçı şehirlerimizin önünde yer aldık.

Bugün yeni otobanı,  hızlı tren projesi, havaalanı,  limanları, lojistik merkezi gibi altyapı yatırımları ile ülkemizin mobilite ekosistemine geçişine rehberlik eden yerli otomobil projemiz de Bursa’mızın dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer alma iddiasını desteklemektedir.

Şimdi ise önümüzde koronavirüsün oluşturduğu olağanüstü şartlarla gelişen yeni bir eşik var.

Başta ticaret olmak üzere birçok açıdan dünyayı yeniden şekillendiren bu yeni dönem, küçük firmalardan dünyanın en büyük pazarlarına kadar herkese farklı yansımaları olan değişimleri de beraberinde getirdi.

Artık, tedarik zincirlerinin çeşitlendiği, otomasyonun hızlandığı, e-ticaretin yaygınlaştığı, uzaktan çalışma ve üretim operasyonlarının yeniden tasarlandığı, yapay zeka, blockchain, veri güvenliği ve bulut bilişim sistemlerinin daha fazla ön plana çıktığı  bir süreç başladı.  

Tüm bunlarla birlikte üretim yapımızda teknolojik dönüşüm ve verimlilik eksenlerinde hareket etmemiz tercih olmaktan çıkmış ve zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız.

Bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyor.

Melek yatırımcıları ve yenilikçi iş fikirlerini destekleyen girişim fonlarının oluşturulması yeni ekonomide büyük önem taşıyor.

Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak ayırma düzeyimiz, ülkemizin gelecekteki konumlarını belirlemede en önemli faktör olacaktır.

Diğer taraftan pandemi ile birlikte birkaç yıla sığması gereken değişim, birkaç ay içinde gerçekleşti.

Şirketlerimiz artık daha hızlı ve çevik olmak zorunda.

Bu dönüşümü sağlayan sektörlerdeki dominant oyuncular, rakipleri ile arasındaki farkı giderek açıyor.

Ürün, hizmet ya da bir fikrin ilk çıktığı andan doğrudan kullanıcıya sunulacağı ana kadar olan süreci en çok kısaltabilen firma rakiplerinin önünde yer alacak.

Bu nedenle firmalarımız bu dönemi aynı zamanda bir fırsat dönemi olarak değerlendirmeli.

Büyüklüğü yaklaşık 200 milyar doları aşan bir endüstri haline gelen nesnelerin interneti, her sektörün ilerlemesi için veri üretecek.

Verileri en iyi yorumlayanların öne geçeceği bir gelecek bizleri bekliyor.

Pandemi öncesinde internet ile herhangi bir ilgisi olmayan 7 milyon insan, pandemi ile birlikte internet dünyasının bir parçası haline geldi ve interneti kullanmaya başladı.

Kurumlar hedeflerine, geleneksel iş modelleri yerine dijitalleşerek 6 kat daha fazla yaklaşabiliyor.

Dijital dönüşüme uyum sağlayamayan şirketlerin yüzde 40’ı gelecek 10 yılda olmayacak.

Diğer taraftan dünya ekonomik forumu raporuna göre çalışanların bugün yaptıkları işlere 4 yıl sonra da devam edebilmeleri için gerekli işyeri becerilerinde ortalama yüzde 42’lik bir değişim yaşaması gerekiyor.

Bu nedenle gerek girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, gerekse de insan kaynağımızın gelişimi ile ekonomimizde güçlü bir dönüşüm hamlesini gerçekleştirmek zorundayız. 

Nobel ödüllü marie curie’nin de ifade ettiği gibi “hayatta hiçbir şey korkmayı gerektirmez, sadece anlamak gerekir. Şimdi daha fazla anlamalı ve böylece daha az korkmalıyız.”

Bursa iş dünyası olarak 47 bin üyemizden aldığımız güç ve hayata geçirdiğimiz rol model projelerle bizler bu değişim hamlesinde liderliği üstlenmeye hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı